شهداءالفضیله

(تغییرمسیر از شهداء الفضیلة)

شهداء الفضیلة یا شهدای راه فضیلت یکی از کتاب‌های علامه امینی، صاحب کتاب الغدیر، است که در ۳۵ سالگی نگاشته‌است. این کتاب شامل نام سیصد نفر از افرادی است که قبل از انقلاب اسلامی ایران در راه حفاظت از مذهب تشیع کشته‌اند. اولین فرد نامبرده شده در این کتاب همان شهید اول است که در سال ۷۸۶ هجری قمری در دمشق به دارد زده‌شد.

تکمیل کتابویرایش

چند استدراک و تکمیل بر شهداء الفضیله علامه امینی نوشته شده است. از جمله استدراک مختصر شهاب الدین مرعشی که به چاپ هم رسیده است و نیز کتابی با عنوان تکمله شهداء الفضیله که در سال 1386 چاپ شده؛ چنانکه محدث کرمانشاهی نیز کتابی مفصل که بیش از 1400 نفر از عالمان و فقیهان و فاضلان و ادیبان و سیاستمداران شهید شیعی را در بر دارد، نوشته است. همچنین در مجموعه گلشن ابرار طرحی با عنوان گلشن ابرار شهیدان در دست تالیف است که در حقیقت استدراکی بر شهداء الفضیله علامه امینی ولی به زبان فارسی است و جلد نخست آن شامل شرح حال ۵۰ عالم شهید شیعه در اسفند سال ۱۳۹۷ در قم منتشر و رونمایی شد.[۱]

پیوندهای مرتبطویرایش

منابعویرایش

  1. http://www.farsnews.com/qom/news/13971206001200