فهرست شهرداران بندر انزلی

(تغییرمسیر از شهرداران بندر انزلی)

فهرست شهرداران بندر انزلی در طول تاریخ[۱]:

ردیف نام شهردار زمان خدمت توضیحات
۱ غلام علی امین طهماسبی ۱۲۸۴ شمسی ( امین الرعایا )
۲ لطفعلی خان ۱۲۸۶ شمسی (مورب سلطان )
۳ میرزا آقا جعفر ۱۲۹۲ شمسی (مینوئی )
۴ عبدالعلی سرخی کهن اردیبهشت ۱۲۹۹ شمسی
۵ فتح اله خان سیامک از اسفند ۱۳۰۰ تا نیمه دوم
۶ مشیر نوروزی بهمن ۱۳۰۰ شمسی
۷ غلام علی امین طهماسبی از زمستان ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ شمسی
۸ مجیب دختر ۱۳۰۲ شمسی
۹ آقا خان حاکمی
۱۰ فتح اله سیامک
۱۱ محمد تقی وهاب زاده ۱۳۰۳ الی ۱۳۰۶ شمسی
۱۲ عبدالعلی سرخی کهن از ۱/۲/۱۳۰۶
۱۳ حسن آقا قاسم زاده نیکو از ۵/۶/۱۳۰۶ به مدت ۶ ماه
۱۴ محمد علی روشن از تاریخ ۵/۱۲/۱۳۰۶ تا ۱۳۱۳ شمسی
۱۵ نصراله مستشاری
۱۶ فتحعلی محصص
۱۷ غلام علی مفتاح از زمستان ۱۳۱۶ تا مهر ۱۳۱۹
۱۸ حسین موثقی سال ۵۲/۷/۱۳۱۹
۱۹ غلام حسین سمیعی اردیبهشت ۱۳۲۰ شمسی
۲۰ شاپور میهنی از سال ۱۳۲۳ شمسی
۲۱ مهندس محمد باقر خوش الکان
۲۲ محمد تقی وهاب زاده حدیدی ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۵ شمسی
۲۳ محمد علی ناظمی از ۱۳۲۸ شمسی
۲۴ سید رضاعون جزایری
۲۵ محمد تقی ابوقداره از تاریخ ۱/۵/۱۳۳۴
۲۶ فریدون طالب پور ۸/۵/۱۳۳۵
۲۷ محمد مهدی یمینی ۲۱/۷/۱۳۳۸
۲۸ محمد تقی مرتضوی ۲۱/۱/۱۳۳۹
۲۹ امیر هوشنگ محتشم ۳/۷/۱۳۴۲
۳۰ افراسیاب گرجی ۱/۳/۱۳۴۳
۳۱ مهدی عدل ۷/۸/۱۳۴۵
۳۲ محمد باقر پارسی ۱۳۴۵
۳۳ عبدالعلی بیگدلی ۵/۳/۴۶
۳۴ حسن قنبری ۷/۳/۴۸
۳۵ فرهنگ ابراهیم پزشکی ۰۱/۰۱/۱۳۵۰
۳۶ محمد تقی بحرپیما ۰۱/۰۷/۱۳۵۳
۳۷ سرهنگ ناصر وزیری ۱۰/۰۳/۱۳۵۷
۳۸ قاسم جزیره ای ۱۳/۱۱/۱۳۵۷ (سرپرست)
۳۹ طاهر خوش خلق ۱۲/۰۱/۱۳۵۸
۴۰ روان رمضانی ۰۳/۰۵/۱۳۵۸
۴۱ حمید حسینی ۱۰/۰۱/۱۳۵۹
۴۲ مهندس محمدرضا صیاد ۲۷/۱۲/۱۳۵۹
۴۳ علی اصغر پوررزاز ۰۴/۰۹/۱۳۶۱
۴۴ محمد باقر عارف احمدی ۲۵/۰۳/۱۳۶۶
۴۵ محمد باقر خوانساری ۱۱/۰۶/۱۳۶۵
۴۶ صفر علی ابراهیمی ۰۱/۱۱/۱۳۶۶
۴۷ رحمان انصاری جوینی ۰۱/۱۱/۱۳۶۸
۴۸ عبدالله سوادی ۲۰/۰۶/۱۳۷۰ (سرپرست)
۴۹ مهندس اکبربهنام جو ۲۶/۰۳/۱۳۷۱
۵۰ فریدون برهانی ۲۸/۰۴/۱۳۷۳
۵۱ شمس الدین پورباقری ۰۲/۰۳/۱۳۷۸
۵۲ غلامرضا جوادپور ۲۴/۰۹/۱۳۸۱
۵۳ عباس محمد خواه ۰۳/۰۹/۱۳۸۳ (سرپرست)
۵۴ احمد حکیمی نژاد ۳۰/۰۱/۱۳۸۴
۵۵ سید بدرالدین بدری ۱۶/۰۲/۱۳۸۶
۵۶ رضا کهالی نام ۰۸/۰۶/۱۳۸۹
۵۷ سید بدرالدین بدری ۲۰/۰۸/۱۳۸۹
۵۸ عسگر فلاح مقدم ۰۹/۰۵/۱۳۹۰ (سرپرست)
۵۹ سید تقی موسویان ۲۸/۰۸/۱۳۹۰
۶۰ رضا پورشعبان [۲] ۲۵/۰۷/۱۳۹۲
۶۱ موسی فکور ۱۳۹۵
۶۲ حسن پورقربان ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

!۶۳ |مهدی خلیلی |۱۳۹۹/۱/۲۵ |(سرپرست) |-

پیوند به بیرونویرایش

پانویسویرایش