شهرستان‌های بلغارستان

فهرست

استان‌های ۲۸ گانه بلغارستان به ۲۶۴ شهرستان (شهرداری) (община, obshtina) تقسیم‌بندی شده‌اند.

شهرستان‌های بلغارستان
استان‌های بلغارستان

استان بلاگووگرادویرایش

 
نقشه شهرستان‌های استان بلاگووگراد
 1. شهرداری بنسکا (شهر مرکزی: بنسکا)
 2. شهرستان بلیتسا (شهر مرکزی: بلیتسا)
 3. شهرستان بلاگووگراد (شهر مرکزی: بلاگووگراد)
 4. شهرستان گارمن (روستای مرکزی: Garmen)
 5. شهرستان گوتسه دلچو (شهر مرکزی: گوتسه دلچو)
 6. شهرستان هاجیدیموفو (شهر مرکزی: هاجیدیموفو)
 7. شهرستان کرسنا (شهر مرکزی: کرسنا)
 8. شهرستان پتریچ (شهر مرکزی: پتریچ)
 9. شهرستان رازلوگ (شهر مرکزی: رازلوگ)
 10. شهرستان ساندانسکی (شهر مرکزی: ساندانسکی)
 11. شهرستان ساتووچا (روستای مرکزی: Satovcha)
 12. شهرستان سیمیتلی (شهر مرکزی: سیمیتلی)
 13. شهرستان استرومیانی (روستای مرکزی: Strumyani)
 14. شهرستان یاکورودا (شهر مرکزی: یاکورودا)

استان بورگاسویرایش

 
شهرستان‌های استان بورگاس
 1. شهرستان آیتوس (شهر مرکزی: آیتوس)
 2. شهرستان بورگاس (شهر مرکزی: بورگاس)
 3. شهرستان کامنو (شهر مرکزی: کامنو)
 4. شهرستان کارنوبات (شهر مرکزی: کارنوبات)
 5. شهرستان مالکو تارنوفو (شهر مرکزی: مالکو تارنوفو)
 6. شهرستان نسبار (شهر مرکزی: نسبار)
 7. شهرستان پوموری (شهر مرکزی: پوموریه)
 8. شهرستان پریمورسکو (شهر مرکزی: پریمورسکو)
 9. شهرستان روئن (روستای مرکزی: Ruen)
 10. شهرستان سوزوپول (شهر مرکزی: سوزوپول)
 11. شهرستان اسردتس (شهر مرکزی: اسردتس)
 12. شهرستان سونگورلاره (شهر مرکزی: سونگورلاره)
 13. شهرستان تساروفو (شهر مرکزی: تساروو)

استان دوبریچویرایش

 1. Balchik Municipality (شهرک اصلی: بالچیک)
 2. شهرستان بالچیک (شهر مرکزی: بالچیک)
 3. دوبریچ (شهر مرکزی: دوبریچ)
 4. شهرستان دوبریچکا (administrative town: دوبریچ)
 5. شهرستان جنرال توشوو (شهر مرکزی: جنرال توشوو)
 6. شهرستان کاوارنا (شهر مرکزی: کاوارنا)
 7. شهرستان کروشاری (روستای مرکزی: Krushari)
 8. شهرستان شابلا (شهر مرکزی: شابلا)
 9. شهرستان ترول (شهر مرکزی: ترول)

استان گابروووویرایش

 1. شهرستان دریانوو (شهر مرکزی: دریانووو)
 2. شهرستان گابروو (شهر مرکزی: گابرووو)
 3. شهرستان سولیوو (شهر مرکزی: سولیوو)
 4. شهرستان تریاونا، استان گابرووو (شهر مرکزی: تریاونا)

استان خاسکووویرایش

 1. شهرستان دیمیترووگراد (شهر مرکزی: دیمیتروفگراد، بلغارستان)
 2. شهرستان هارمانلی (شهر مرکزی: هارمانلی)
 3. شهرستان هاسکوفو (شهر مرکزی: هاسکوفو)
 4. شهرستان ایوالوفگراد (شهر مرکزی: ایوالوفگراد)
 5. شهرستان لیوبیمتس (شهر مرکزی: لیوبیمتس)
 6. شهرستان ماجاروفو (شهر مرکزی: ماجاروفو)
 7. شهرستان مینرالنی بانی (روستای مرکزی: Mineralni Bani)
 8. شهرستان سیمئونوفگراد (شهر مرکزی: سیمئونوفگراد)
 9. شهرستان استامبولوو (روستای مرکزی: Stambolovo)
 10. شهرستان اسویلنگراد (شهر مرکزی: اسویلنگراد)
 11. شهرستان توپولوفگراد (شهر مرکزی: توپولوفگراد)

استان کرجالیویرایش

 1. شهرستان آردینو (شهر مرکزی: آردینو)
 2. شهرستان چرنوچن (روستای مرکزی: Chernoochene)
 3. شهرستان ژبل (شهر مرکزی: ژبل)
 4. شهرستان کاردژالی (شهر مرکزی: کاردزالی)
 5. شهرستان کیرکوفو (روستای مرکزی: Kirkovo)
 6. شهرستان کروموفگراد (شهر مرکزی: کروموفگراد)
 7. شهرستان مومچیلگراد (شهر مرکزی: مومچیلگراد)

استان کیوستندیلویرایش

 1. شهرستان بوبوشفو (شهر مرکزی: بوبوشفو)
 2. شهرستان بوبف دل (شهر مرکزی: بوبوف دل)
 3. شهرستان دوپنیتسا (شهر مرکزی: دوپنیتسا)
 4. شهرستان کوچرینوفو (شهر مرکزی: کوچرینوفو)
 5. شهرستان کیوستندیل (شهر مرکزی: کیوستندیل)
 6. شهرستان نوستینو (روستای مرکزی: Nevestino)
 7. شهرستان ریلا (شهر مرکزی: ریلا)
 8. ساپاروا بانیا (شهر مرکزی: ساپاروا بانیا)
 9. شهرستان ترکلیانو (روستای مرکزی: Treklyano)

استان لووچویرایش

 1. شهرستان آپریلتسی (شهر مرکزی: آپریلتسی)
 2. شهرستان لتنیتسا (شهر مرکزی: لتنیتسا)
 3. شهرستان لووچ (شهر مرکزی: لووچ)
 4. شهرستان لوکوویت (شهر مرکزی: لوکوویت)
 5. شهرستان تتون، بلغارستان (شهر مرکزی: تتون)
 6. شهرستان ترویان (شهر مرکزی: Troyan)
 7. شهرستان اوگارچین (شهر مرکزی: اوگارچین)
 8. شهرستان یابلانیتسا (شهر مرکزی: یابلانیتسا)

استان مونتاناویرایش

  1. شهرستان برکوویتسا (شهر مرکزی: برکوویتسا)
 1. شهرستان بویچینوفتسی (شهر مرکزی: بویچینوفتسی)
 2. شهرستان بروسارتسی (شهر مرکزی: بروسارتسی)
 3. شهرستان چیپروفتسی (شهر مرکزی: چیپروفتسی)
 4. شهرستان گئورگی دامیانوو (روستای مرکزی: Georgi Damyanovo)
 5. شهرستان لوم (شهر مرکزی: شهرستان لوم)
 6. شهرستان مدکووتس (روستای مرکزی: Medkovets)
 7. شهرستان مونتانا (شهر مرکزی: مونتانا، بلغارستان)
 8. شهرستان والچدرام (شهر مرکزی: والچدرام)
 9. ورشتس (شهرداری) (شهر مرکزی: وارشتس)
 10. شهرستان یاکیموفو (روستای مرکزی: Yakimovo)

استان پازارجیکویرایش

 1. Batak Municipality (شهر مرکزی: باتاک، بلغارستان)
 2. Belovo Municipality (شهر مرکزی: بلووو، بلغارستان)
 3. Bratsigovo Municipality (شهر مرکزی: براتسیگوفو)
 4. Lesichovo Municipality (روستای مرکزی: Lesichovo)
 5. شهرستان پاناگیوریشته (شهر مرکزی: پاناگیوریشته)
 6. شهرستان پازارجیک (شهر مرکزی: پازارجیک، بلغارستان)
 7. Peshtera Municipality (شهر مرکزی: پشترا)
 8. Rakitovo Municipality (شهر مرکزی: راکیتووو)
 9. Sarnitsa Municipality (شهر مرکزی: سارنیتسا)
 10. Septemvri Municipality (شهر مرکزی: سپتموری)
 11. Strelcha Municipality (شهر مرکزی: استرلچا)
 12. ولینگرد مونیکیپلیتی (شهر مرکزی: ولینگراد)

استان پرنیکویرایش

 1. Breznik Municipality (شهر مرکزی: برزنیک)
 2. Kovachevtsi Municipality (روستای مرکزی: Kovachevtsi)
 3. Pernik Municipality (شهر مرکزی: پرنیک)
 4. Radomir Municipality (شهر مرکزی: رادومیر)
 5. Tran Municipality (شهر مرکزی: ترن، بلغارستان)
 6. Zemen Municipality (شهر مرکزی: زمن)

استان پلونویرایش

 1. شهرستان بلنه (شهر مرکزی: بلنه)
 2. شهرستان چرون بریاگ (شهر مرکزی: چرون بریاگ)
 3. شهرستان دولنا میتروپولیا (شهر مرکزی: دولنا میتروپولیا)
 4. شهرستان دولنی دابنیک (شهر مرکزی: دولنی دابنیک)
 5. شهرستان گولیانتسی (شهر مرکزی: گولیانتسی)
 6. شهرستان ایسکار (شهر مرکزی: ایسکار)
 7. شهرداری کنیژا (شهر مرکزی: کنژا)
 8. شهرستان لفسکی (شهر مرکزی: لفسکی)
 9. شهرستان نیکوپل (شهر مرکزی: نیکوپول، بلغارستان)
 10. شهرستان پلون (شهر مرکزی: پلون (بلغارستان))
 11. شهرستان پوردیم (شهر مرکزی: پوردیم)

استان پلوودیوویرایش

 1. Asenovgrad Municipality (شهر مرکزی: آسنوفگراد)
 2. Brezovo Municipality (شهر مرکزی: برزوفو)
 3. Hisarya Municipality (شهر مرکزی: هیساریا، بلغارستان)
 4. Kaloyanovo Municipality (روستای مرکزی: Kaloyanovo)
 5. Karlovo Municipality (شهر مرکزی: کارلووو)
 6. Krichim Municipality (شهر مرکزی: کریچیم)
 7. Kuklen Municipality (شهر مرکزی: کوکلن)
 8. Laki Municipality (شهر مرکزی: لاکی، بلغارستان)
 9. شهرداری ماریستا (administrative town: پلوودیو)
 10. Parvomay Municipality (شهر مرکزی: پاروومای)
 11. Perushtitsa Municipality (شهر مرکزی: پروشتیتسا)
 12. Plovdiv Municipality (شهر مرکزی: پلوودیو)
 13. Rakovski Municipality (شهر مرکزی: راکوفسکی)
 14. Rodopi Municipality (administrative town: پلوودیو)
 15. Sadovo Municipality (شهر مرکزی: سادوفو)
 16. Saedinenie Municipality (شهر مرکزی: سائدیننیه، استان پلودیف)
 17. شهرستان سوپوت (شهر مرکزی: سوپوت، استان پلودیف)
 18. Stamboliyski Municipality (شهر مرکزی: استامبولیسکی)

استان رازگرادویرایش

 1. شهرستان ایسپریه (شهر مرکزی: ایسپریه)
 2. شهرستان کوبرات (شهر مرکزی: کوبرات)
 3. شهرستان لوزینتسا (شهر مرکزی: لوزنیتسا)
 4. شهرستان رازگراد (شهر مرکزی: رازگراد)
 5. شهرستان ساموئیل (روستای مرکزی: Samuil)
 6. شهرستان تسار کالویان (شهر مرکزی: تسار کالویان)
 7. شهرستان زاوت (شهر مرکزی: زاوت)

استان روسهویرایش

 1. شهرستان بوروفو، بلغارستان (شهر مرکزی: بوروفو، بلغارستان)
 2. شهرستان بیالا، استان روسه (شهر مرکزی: بیالا، استان روسه)
 3. شهرستان دوه موگیلی (شهر مرکزی: دوه موگیلی)
 4. شهرستان ایوانفو (روستای مرکزی: Ivanovo)
 5. شهرستان روسه (شهر مرکزی: روسه، بلغارستان)
 6. شهرستان اسلیوو پوله (شهر مرکزی: اسلیوو پوله)
 7. شهرستان تسنوفو (روستای مرکزی: Tsenovo)
 8. شهرستان وتووو (شهر مرکزی: وتووو)

استان شومنویرایش

 1. شهرستان هیترینو (روستای مرکزی: Hitrino)
 2. شهرستان کائولینوفو (شهر مرکزی: کائولینوفو)
 3. شهرستان کاسپیچان (شهر مرکزی: کاسپیچان)
 4. شهرستان نیکولا کوزلفو (روستای مرکزی: Nikola Kozlevo)
 5. شهرستان نووی پازار (شهر مرکزی: نووی پازار، بلغارستان)
 6. شهرستان شومن (شهر مرکزی: شومن (بلغارستان))
 7. شهرستان اسمیادوو (شهر مرکزی: اسمیادووو)
 8. وربیتسا (شهرداری) (شهر مرکزی: واربیتسا)
 9. ولیکی پرسلو (شهرداری) (شهر مرکزی: ولیکی پرسلاو)
 10. ونتس (شهرداری) (روستای مرکزی: ونتس، استان شومن)

استان سیلیستراویرایش

 1. الفاتار (شهرداری) (شهر مرکزی: آلفاتار)
 2. شهرستان دولوو (شهر مرکزی: دولووو، بلغارستان)
 3. شهرستان گلاوینیتسا (شهر مرکزی: گلاوینیتسا)
 4. شهرستان کاینارژا (روستای مرکزی: Kaynardzha)
 5. شهرستان سیلیسترا (شهر مرکزی: سیلیسترا)
 6. شهرستان سیتوو (روستای مرکزی: Sitovo)
 7. توتراکان، استان سیلیسترا (شهر مرکزی: توتراکان)

استان اسلیونویرایش

 1. Kotel Municipality (شهر مرکزی: کوتل، بلغارستان)
 2. Nova Zagora Municipality (شهر مرکزی: نووا زاگورا)
 3. Sliven Municipality (شهر مرکزی: اسلیون)
 4. Tvarditsa Municipality (شهر مرکزی: تواردیتسا)

استان اسمولیانویرایش

 1. Banite Municipality (روستای مرکزی: Banite)
 2. Borino Municipality (روستای مرکزی: Borino)
 3. Chepelare Municipality (شهر مرکزی: چپلاره)
 4. Devin Municipality (شهر مرکزی: دوین، بلغارستان)
 5. شهرستان دوسپات (شهر مرکزی: دوسپات)
 6. Madan Municipality (شهر مرکزی: مادان، بلغارستان)
 7. Nedelino Municipality (شهر مرکزی: ندلینو)
 8. Rudozem Municipality (شهر مرکزی: رودوزم)
 9. اسمولیان (شهر مرکزی: اسمولیان)
 10. Zlatograd Municipality (شهر مرکزی: زلاتوگراد)

Sofia City Provinceویرایش

 1. Sofia Municipality (شهر مرکزی: صوفیه)

استان صوفیهویرایش

 1. شهرداری آنتون (روستای مرکزی: Anton)
 2. شهرداری آنتون (روستای مرکزی: Anton)
 3. Botevgrad Municipality (شهر مرکزی: بوتفگراد)
 4. Bozhurishte Municipality (شهر مرکزی: بوژوریشته)
 5. شهرستان چاودار (روستای مرکزی: Chavdar)
 6. شهرستان چلوپچ (روستای مرکزی: Chelopech)
 7. شهرستان دولنا بانیا (شهر مرکزی: دولنا بانیا)
 8. شهرستان دراگومان (شهر مرکزی: دراگومان، بلغارستان)
 9. Elin Pelin Municipality (شهر مرکزی: الین پلین)
 10. Etropole Municipality (شهر مرکزی: اتروپوله)
 11. شهرستان گودچ (شهر مرکزی: گودچ)
 12. Gorna Malina Municipality (روستای مرکزی: Gorna Malina)
 13. Ihtiman Municipality (شهر مرکزی: ایهتیمان)
 14. شهرستان کوپریوشتیتسا (شهر مرکزی: کوپریفشتیتسا)
 15. شهرستان کوستنتس (شهر مرکزی: کوستنتس)
 16. Kostinbrod Municipality (شهر مرکزی: کوستینبرود)
 17. Mirkovo Municipality (روستای مرکزی: Mirkovo)
 18. Pirdop Municipality (شهر مرکزی: پیردوپ)
 19. Pravets Municipality (شهر مرکزی: پراودتس)
 20. Samokov Municipality (شهر مرکزی: ساماکوف)
 21. Slivnitsa Municipality (شهر مرکزی: اسلیونیتسا)
 22. شهرستان اسووگ (شهر مرکزی: اسووگه)
 23. Zlatitsa Municipality (شهر مرکزی: زلاتیتسا)

استان استارا زاگوراویرایش

 1. Bratya Daskalovi Municipality (روستای مرکزی: Bratya Daskalovi)
 2. Chirpan Municipality (شهر مرکزی: چیرپان)
 3. Galabovo Municipality (شهر مرکزی: گالابووو)
 4. Gurkovo Municipality (شهر مرکزی: گورکوفو)
 5. Kazanlak Municipality (شهر مرکزی: کازانلاک)
 6. Maglizh Municipality (شهر مرکزی: ماگلیژ)
 7. Nikolaevo Municipality (شهر مرکزی: نیکولایفو)
 8. شهرستان اوپان (روستای مرکزی: اوپان، بلغارستان)
 9. Pavel Banya Municipality (شهر مرکزی: پاول بانیا)
 10. Radnevo Municipality (شهر مرکزی: رادنوو)
 11. Stara Zagora Municipality (شهر مرکزی: استارا زاگورا)

استان ترگوویشتهویرایش

 1. شهرستان آنتونوفو (شهر مرکزی: آنتونوفو)
 2. شهرستان اومورتاگ (شهر مرکزی: اومورتاگ)
 3. Opaka Municipality (شهر مرکزی: اوپاکا)
 4. شهرستان پوپووو (شهر مرکزی: پوپووو، بلغارستان)
 5. شهرستان ترگوویشته (شهر مرکزی: ترگوویشته، بلغارستان)

استان وارناویرایش

 1. اکساکاوو (شهرداری) (شهر مرکزی: آکساکووو)
 2. شهرستان آورن (روستای مرکزی: Avren)
 3. شهرستان بلوسلاو (شهر مرکزی: بلوسلاو)
 4. شهرستان بیالا، استان وارنا (شهر مرکزی: بیالا، استان وارنا)
 5. شهرستان دالگوپول (شهر مرکزی: دالگوپول)
 6. شهرستان دونیا (شهر مرکزی: دونیا)
 7. شهرستان دولنی چیفلیک (شهر مرکزی: دولنی چیفلیک)
 8. شهرستان پرووادیا (شهر مرکزی: پرووادیا)
 9. شهرستان سوووروفو (شهر مرکزی: سوووروفو)
 10. شهرستان والچی دل (شهر مرکزی: والچی دل)
 11. وارنا (شهرداری) (شهر مرکزی: وارنا)
 12. شهرستان وترینو (روستای مرکزی: Vetrino)

استان ولیکو تارنووویرایش

 1. شهرستان النا (شهر مرکزی: النا، بلغارستان)
 2. شهرستان گورنا اوریاهوویتسا (شهر مرکزی: گورنا اوریاهوویتسا)
 3. شهرستان لیاسکووتس (شهر مرکزی: لیاسکووتس)
 4. شهرستان پاولیکنی (شهر مرکزی: پاولیکنی)
 5. شهرستان پولسکی ترامبش (شهر مرکزی: پولسکی ترامبش)
 6. شهرستان استراژیتسا (شهر مرکزی: استراژیتسا)
 7. شهرستان سوهیندول (شهر مرکزی: سوهیندول)
 8. شهرستان سویشتوف (شهر مرکزی: سویشتوف)
 9. ولیکو ترنوو (شهرداری) (شهر مرکزی: ولیکو ترنوو)
 10. شهرستان زلاتاریتسا (شهر مرکزی: زلاتاریتسا)

استان ویدینویرایش

 1. شهرستان بلوگرادچیک (شهر مرکزی: بلوگرادچیک)
 2. شهرستان بوینیتسا (روستای مرکزی: Boynitsa)
 3. شهرستان برگوفو (شهر مرکزی: برگوفو)
 4. شهرستان چوپرن (روستای مرکزی: Chuprene)
 5. شهرستان دیموفو (شهر مرکزی: دیموفو)
 6. شهرستان گرامادا (شهر مرکزی: گرامادا)
 7. کولا، بلغارستان (شهر مرکزی: کولا، بلغارستان)
 8. شهرستان مارکش (روستای مرکزی: Makresh)
 9. Novo Selo Municipality (روستای مرکزی: Novo Selo)
 10. شهرستان روژینتسی (روستای مرکزی: Ruzhintsi)
 11. شهرستان ویدین (شهر مرکزی: ویدین)

استان وراتساویرایش

 1. Borovan Municipality (روستای مرکزی: Borovan)
 2. شهرستان بیالا اسلاتینا (شهر مرکزی: بیالا اسلاتینا)
 3. Hayredin Municipality (روستای مرکزی: Hayredin)
 4. Kozloduy Municipality (شهر مرکزی: کوزلودوی)
 5. Krivodol Municipality (شهر مرکزی: کریوودول)
 6. Mezdra Municipality (شهر مرکزی: مزدرا)
 7. Miziya Municipality (شهر مرکزی: میزیا)
 8. Oryahovo Municipality (شهر مرکزی: اوریاهووو)
 9. شهرستان رومن (شهر مرکزی: رومان، بلغارستان)
 10. Vratsa Municipality (شهر مرکزی: وراتسا)

استان یامبولویرایش

 1. Bolyarovo Municipality (شهر مرکزی: بولیاروفو)
 2. Elhovo Municipality (شهر مرکزی: الهووو)
 3. Straldzha Municipality (شهر مرکزی: استرالجا)
 4. شهرستان تونجا (administrative town: Tundzha)
 5. Yambol Municipality (شهر مرکزی: یامبول)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش