شهرستان‌های بلغارستان

فهرست

استان‌های ۲۸ گانه بلغارستان به ۲۶۴ شهرستان (شهرداری) (община, obshtina) تقسیم‌بندی شده‌اند.

شهرستان‌های بلغارستان
استان‌های بلغارستان

استان بلاگووگراد ویرایش

 
نقشه شهرستان‌های استان بلاگووگراد
 1. شهرداری بنسکا (شهر مرکزی: بنسکا)
 2. شهرستان بلیتسا (شهر مرکزی: بلیتسا)
 3. شهرستان بلاگووگراد (شهر مرکزی: بلاگووگراد)
 4. شهرستان گارمن (روستای مرکزی: Garmen)
 5. شهرستان گوتسه دلچو (شهر مرکزی: گوتسه دلچو)
 6. شهرستان هاجیدیموفو (شهر مرکزی: هاجیدیموفو)
 7. شهرستان کرسنا (شهر مرکزی: کرسنا)
 8. شهرستان پتریچ (شهر مرکزی: پتریچ)
 9. شهرستان رازلوگ (شهر مرکزی: رازلوگ)
 10. شهرستان ساندانسکی (شهر مرکزی: ساندانسکی)
 11. شهرستان ساتووچا (روستای مرکزی: Satovcha)
 12. شهرستان سیمیتلی (شهر مرکزی: سیمیتلی)
 13. شهرستان استرومیانی (روستای مرکزی: Strumyani)
 14. شهرستان یاکورودا (شهر مرکزی: یاکورودا)

استان بورگاس ویرایش

 
شهرستان‌های استان بورگاس
 1. شهرستان آیتوس (شهر مرکزی: آیتوس)
 2. شهرستان بورگاس (شهر مرکزی: بورگاس)
 3. شهرستان کامنو (شهر مرکزی: کامنو)
 4. شهرستان کارنوبات (شهر مرکزی: کارنوبات)
 5. شهرستان مالکو تارنوفو (شهر مرکزی: مالکو تارنوفو)
 6. شهرستان نسبار (شهر مرکزی: نسبار)
 7. شهرستان پوموری (شهر مرکزی: پوموریه)
 8. شهرستان پریمورسکو (شهر مرکزی: پریمورسکو)
 9. شهرستان روئن (روستای مرکزی: Ruen)
 10. شهرستان سوزوپول (شهر مرکزی: سوزوپول)
 11. شهرستان اسردتس (شهر مرکزی: اسردتس)
 12. شهرستان سونگورلاره (شهر مرکزی: سونگورلاره)
 13. شهرستان تساروفو (شهر مرکزی: تساروو)

استان دوبریچ ویرایش

 1. Balchik Municipality (شهرک اصلی: بالچیک)
 2. شهرستان بالچیک (شهر مرکزی: بالچیک)
 3. دوبریچ (شهر مرکزی: دوبریچ)
 4. شهرستان دوبریچکا (administrative town: دوبریچ)
 5. شهرستان جنرال توشوو (شهر مرکزی: جنرال توشوو)
 6. شهرستان کاوارنا (شهر مرکزی: کاوارنا)
 7. شهرستان کروشاری (روستای مرکزی: Krushari)
 8. شهرستان شابلا (شهر مرکزی: شابلا)
 9. شهرستان ترول (شهر مرکزی: ترول)

استان گابرووو ویرایش

 1. شهرستان دریانوو (شهر مرکزی: دریانووو)
 2. شهرستان گابروو (شهر مرکزی: گابرووو)
 3. شهرستان سولیوو (شهر مرکزی: سولیوو)
 4. شهرستان تریاونا، استان گابرووو (شهر مرکزی: تریاونا)

استان خاسکوو ویرایش

 1. شهرستان دیمیترووگراد (شهر مرکزی: دیمیتروفگراد، بلغارستان)
 2. شهرستان هارمانلی (شهر مرکزی: هارمانلی)
 3. شهرستان هاسکوفو (شهر مرکزی: هاسکوفو)
 4. شهرستان ایوالوفگراد (شهر مرکزی: ایوالوفگراد)
 5. شهرستان لیوبیمتس (شهر مرکزی: لیوبیمتس)
 6. شهرستان ماجاروفو (شهر مرکزی: ماجاروفو)
 7. شهرستان مینرالنی بانی (روستای مرکزی: Mineralni Bani)
 8. شهرستان سیمئونوفگراد (شهر مرکزی: سیمئونوفگراد)
 9. شهرستان استامبولوو (روستای مرکزی: Stambolovo)
 10. شهرستان اسویلنگراد (شهر مرکزی: اسویلنگراد)
 11. شهرستان توپولوفگراد (شهر مرکزی: توپولوفگراد)

استان کرجالی ویرایش

 1. شهرستان آردینو (شهر مرکزی: آردینو)
 2. شهرستان چرنوچن (روستای مرکزی: Chernoochene)
 3. شهرستان ژبل (شهر مرکزی: ژبل)
 4. شهرستان کاردژالی (شهر مرکزی: کاردزالی)
 5. شهرستان کیرکوفو (روستای مرکزی: Kirkovo)
 6. شهرستان کروموفگراد (شهر مرکزی: کروموفگراد)
 7. شهرستان مومچیلگراد (شهر مرکزی: مومچیلگراد)

استان کیوستندیل ویرایش

 1. شهرستان بوبوشفو (شهر مرکزی: بوبوشفو)
 2. شهرستان بوبف دل (شهر مرکزی: بوبوف دل)
 3. شهرستان دوپنیتسا (شهر مرکزی: دوپنیتسا)
 4. شهرستان کوچرینوفو (شهر مرکزی: کوچرینوفو)
 5. شهرستان کیوستندیل (شهر مرکزی: کیوستندیل)
 6. شهرستان نوستینو (روستای مرکزی: Nevestino)
 7. شهرستان ریلا (شهر مرکزی: ریلا)
 8. ساپاروا بانیا (شهر مرکزی: ساپاروا بانیا)
 9. شهرستان ترکلیانو (روستای مرکزی: Treklyano)

استان لووچ ویرایش

 1. شهرستان آپریلتسی (شهر مرکزی: آپریلتسی)
 2. شهرستان لتنیتسا (شهر مرکزی: لتنیتسا)
 3. شهرستان لووچ (شهر مرکزی: لووچ)
 4. شهرستان لوکوویت (شهر مرکزی: لوکوویت)
 5. شهرستان تتون، بلغارستان (شهر مرکزی: تتون)
 6. شهرستان ترویان (شهر مرکزی: Troyan)
 7. شهرستان اوگارچین (شهر مرکزی: اوگارچین)
 8. شهرستان یابلانیتسا (شهر مرکزی: یابلانیتسا)

استان مونتانا ویرایش

  1. شهرستان برکوویتسا (شهر مرکزی: برکوویتسا)
 1. شهرستان بویچینوفتسی (شهر مرکزی: بویچینوفتسی)
 2. شهرستان بروسارتسی (شهر مرکزی: بروسارتسی)
 3. شهرستان چیپروفتسی (شهر مرکزی: چیپروفتسی)
 4. شهرستان گئورگی دامیانوو (روستای مرکزی: Georgi Damyanovo)
 5. شهرستان لوم (شهر مرکزی: شهرستان لوم)
 6. شهرستان مدکووتس (روستای مرکزی: Medkovets)
 7. شهرستان مونتانا (شهر مرکزی: مونتانا، بلغارستان)
 8. شهرستان والچدرام (شهر مرکزی: والچدرام)
 9. ورشتس (شهرداری) (شهر مرکزی: وارشتس)
 10. شهرستان یاکیموفو (روستای مرکزی: Yakimovo)

استان پازارجیک ویرایش

 1. Batak Municipality (شهر مرکزی: باتاک، بلغارستان)
 2. Belovo Municipality (شهر مرکزی: بلووو، بلغارستان)
 3. Bratsigovo Municipality (شهر مرکزی: براتسیگوفو)
 4. Lesichovo Municipality (روستای مرکزی: Lesichovo)
 5. شهرستان پاناگیوریشته (شهر مرکزی: پاناگیوریشته)
 6. شهرستان پازارجیک (شهر مرکزی: پازارجیک، بلغارستان)
 7. Peshtera Municipality (شهر مرکزی: پشترا)
 8. Rakitovo Municipality (شهر مرکزی: راکیتووو)
 9. Sarnitsa Municipality (شهر مرکزی: سارنیتسا)
 10. Septemvri Municipality (شهر مرکزی: سپتموری)
 11. Strelcha Municipality (شهر مرکزی: استرلچا)
 12. ولینگرد مونیکیپلیتی (شهر مرکزی: ولینگراد)

استان پرنیک ویرایش

 1. Breznik Municipality (شهر مرکزی: برزنیک)
 2. Kovachevtsi Municipality (روستای مرکزی: Kovachevtsi)
 3. Pernik Municipality (شهر مرکزی: پرنیک)
 4. Radomir Municipality (شهر مرکزی: رادومیر)
 5. Tran Municipality (شهر مرکزی: ترن، بلغارستان)
 6. Zemen Municipality (شهر مرکزی: زمن)

استان پلون ویرایش

 1. شهرستان بلنه (شهر مرکزی: بلنه)
 2. شهرستان چرون بریاگ (شهر مرکزی: چرون بریاگ)
 3. شهرستان دولنا میتروپولیا (شهر مرکزی: دولنا میتروپولیا)
 4. شهرستان دولنی دابنیک (شهر مرکزی: دولنی دابنیک)
 5. شهرستان گولیانتسی (شهر مرکزی: گولیانتسی)
 6. شهرستان ایسکار (شهر مرکزی: ایسکار)
 7. شهرداری کنیژا (شهر مرکزی: کنژا)
 8. شهرستان لفسکی (شهر مرکزی: لفسکی)
 9. شهرستان نیکوپل (شهر مرکزی: نیکوپول، بلغارستان)
 10. شهرستان پلون (شهر مرکزی: پلون (بلغارستان))
 11. شهرستان پوردیم (شهر مرکزی: پوردیم)

استان پلوودیو ویرایش

 1. Asenovgrad Municipality (شهر مرکزی: آسنوفگراد)
 2. Brezovo Municipality (شهر مرکزی: برزوفو)
 3. Hisarya Municipality (شهر مرکزی: هیساریا، بلغارستان)
 4. Kaloyanovo Municipality (روستای مرکزی: Kaloyanovo)
 5. Karlovo Municipality (شهر مرکزی: کارلووو)
 6. Krichim Municipality (شهر مرکزی: کریچیم)
 7. Kuklen Municipality (شهر مرکزی: کوکلن)
 8. Laki Municipality (شهر مرکزی: لاکی، بلغارستان)
 9. شهرداری ماریستا (administrative town: پلوودیو)
 10. Parvomay Municipality (شهر مرکزی: پاروومای)
 11. Perushtitsa Municipality (شهر مرکزی: پروشتیتسا)
 12. Plovdiv Municipality (شهر مرکزی: پلوودیو)
 13. Rakovski Municipality (شهر مرکزی: راکوفسکی)
 14. Rodopi Municipality (administrative town: پلوودیو)
 15. Sadovo Municipality (شهر مرکزی: سادوفو)
 16. Saedinenie Municipality (شهر مرکزی: سائدیننیه، استان پلودیف)
 17. شهرستان سوپوت (شهر مرکزی: سوپوت، استان پلودیف)
 18. Stamboliyski Municipality (شهر مرکزی: استامبولیسکی)

استان رازگراد ویرایش

 1. شهرستان ایسپریه (شهر مرکزی: ایسپریه)
 2. شهرستان کوبرات (شهر مرکزی: کوبرات)
 3. شهرستان لوزینتسا (شهر مرکزی: لوزنیتسا)
 4. شهرستان رازگراد (شهر مرکزی: رازگراد)
 5. شهرستان ساموئیل (روستای مرکزی: Samuil)
 6. شهرستان تسار کالویان (شهر مرکزی: تسار کالویان)
 7. شهرستان زاوت (شهر مرکزی: زاوت)

استان روسه ویرایش

 1. شهرستان بوروفو، بلغارستان (شهر مرکزی: بوروفو، بلغارستان)
 2. شهرستان بیالا، استان روسه (شهر مرکزی: بیالا، استان روسه)
 3. شهرستان دوه موگیلی (شهر مرکزی: دوه موگیلی)
 4. شهرستان ایوانفو (روستای مرکزی: Ivanovo)
 5. شهرستان روسه (شهر مرکزی: روسه، بلغارستان)
 6. شهرستان اسلیوو پوله (شهر مرکزی: اسلیوو پوله)
 7. شهرستان تسنوفو (روستای مرکزی: Tsenovo)
 8. شهرستان وتووو (شهر مرکزی: وتووو)

استان شومن ویرایش

 1. شهرستان هیترینو (روستای مرکزی: Hitrino)
 2. شهرستان کائولینوفو (شهر مرکزی: کائولینوفو)
 3. شهرستان کاسپیچان (شهر مرکزی: کاسپیچان)
 4. شهرستان نیکولا کوزلفو (روستای مرکزی: Nikola Kozlevo)
 5. شهرستان نووی پازار (شهر مرکزی: نووی پازار، بلغارستان)
 6. شهرستان شومن (شهر مرکزی: شومن (بلغارستان))
 7. شهرستان اسمیادوو (شهر مرکزی: اسمیادووو)
 8. وربیتسا (شهرداری) (شهر مرکزی: واربیتسا)
 9. ولیکی پرسلو (شهرداری) (شهر مرکزی: ولیکی پرسلاو)
 10. ونتس (شهرداری) (روستای مرکزی: ونتس، استان شومن)

استان سیلیسترا ویرایش

 1. الفاتار (شهرداری) (شهر مرکزی: آلفاتار)
 2. شهرستان دولوو (شهر مرکزی: دولووو، بلغارستان)
 3. شهرستان گلاوینیتسا (شهر مرکزی: گلاوینیتسا)
 4. شهرستان کاینارژا (روستای مرکزی: Kaynardzha)
 5. شهرستان سیلیسترا (شهر مرکزی: سیلیسترا)
 6. شهرستان سیتوو (روستای مرکزی: Sitovo)
 7. توتراکان، استان سیلیسترا (شهر مرکزی: توتراکان)

استان اسلیون ویرایش

 1. Kotel Municipality (شهر مرکزی: کوتل، بلغارستان)
 2. Nova Zagora Municipality (شهر مرکزی: نووا زاگورا)
 3. Sliven Municipality (شهر مرکزی: اسلیون)
 4. Tvarditsa Municipality (شهر مرکزی: تواردیتسا)

استان اسمولیان ویرایش

 1. Banite Municipality (روستای مرکزی: Banite)
 2. Borino Municipality (روستای مرکزی: Borino)
 3. Chepelare Municipality (شهر مرکزی: چپلاره)
 4. Devin Municipality (شهر مرکزی: دوین، بلغارستان)
 5. شهرستان دوسپات (شهر مرکزی: دوسپات)
 6. Madan Municipality (شهر مرکزی: مادان، بلغارستان)
 7. Nedelino Municipality (شهر مرکزی: ندلینو)
 8. Rudozem Municipality (شهر مرکزی: رودوزم)
 9. اسمولیان (شهر مرکزی: اسمولیان)
 10. Zlatograd Municipality (شهر مرکزی: زلاتوگراد)

Sofia City Province ویرایش

 1. Sofia Municipality (شهر مرکزی: صوفیه)

استان صوفیه ویرایش

 1. شهرداری آنتون (روستای مرکزی: Anton)
 2. شهرداری آنتون (روستای مرکزی: Anton)
 3. Botevgrad Municipality (شهر مرکزی: بوتفگراد)
 4. Bozhurishte Municipality (شهر مرکزی: بوژوریشته)
 5. شهرستان چاودار (روستای مرکزی: Chavdar)
 6. شهرستان چلوپچ (روستای مرکزی: Chelopech)
 7. شهرستان دولنا بانیا (شهر مرکزی: دولنا بانیا)
 8. شهرستان دراگومان (شهر مرکزی: دراگومان، بلغارستان)
 9. Elin Pelin Municipality (شهر مرکزی: الین پلین)
 10. Etropole Municipality (شهر مرکزی: اتروپوله)
 11. شهرستان گودچ (شهر مرکزی: گودچ)
 12. Gorna Malina Municipality (روستای مرکزی: Gorna Malina)
 13. Ihtiman Municipality (شهر مرکزی: ایهتیمان)
 14. شهرستان کوپریوشتیتسا (شهر مرکزی: کوپریفشتیتسا)
 15. شهرستان کوستنتس (شهر مرکزی: کوستنتس)
 16. Kostinbrod Municipality (شهر مرکزی: کوستینبرود)
 17. Mirkovo Municipality (روستای مرکزی: Mirkovo)
 18. Pirdop Municipality (شهر مرکزی: پیردوپ)
 19. Pravets Municipality (شهر مرکزی: پراودتس)
 20. Samokov Municipality (شهر مرکزی: ساماکوف)
 21. Slivnitsa Municipality (شهر مرکزی: اسلیونیتسا)
 22. شهرستان اسووگ (شهر مرکزی: اسووگه)
 23. Zlatitsa Municipality (شهر مرکزی: زلاتیتسا)

استان استارا زاگورا ویرایش

 1. Bratya Daskalovi Municipality (روستای مرکزی: Bratya Daskalovi)
 2. Chirpan Municipality (شهر مرکزی: چیرپان)
 3. Galabovo Municipality (شهر مرکزی: گالابووو)
 4. Gurkovo Municipality (شهر مرکزی: گورکوفو)
 5. Kazanlak Municipality (شهر مرکزی: کازانلاک)
 6. Maglizh Municipality (شهر مرکزی: ماگلیژ)
 7. Nikolaevo Municipality (شهر مرکزی: نیکولایفو)
 8. شهرستان اوپان (روستای مرکزی: اوپان، بلغارستان)
 9. Pavel Banya Municipality (شهر مرکزی: پاول بانیا)
 10. Radnevo Municipality (شهر مرکزی: رادنوو)
 11. Stara Zagora Municipality (شهر مرکزی: استارا زاگورا)

استان ترگوویشته ویرایش

 1. شهرستان آنتونوفو (شهر مرکزی: آنتونوفو)
 2. شهرستان اومورتاگ (شهر مرکزی: اومورتاگ)
 3. Opaka Municipality (شهر مرکزی: اوپاکا)
 4. شهرستان پوپووو (شهر مرکزی: پوپووو، بلغارستان)
 5. شهرستان ترگوویشته (شهر مرکزی: ترگوویشته، بلغارستان)

استان وارنا ویرایش

 1. اکساکاوو (شهرداری) (شهر مرکزی: آکساکووو)
 2. شهرستان آورن (روستای مرکزی: Avren)
 3. شهرستان بلوسلاو (شهر مرکزی: بلوسلاو)
 4. شهرستان بیالا، استان وارنا (شهر مرکزی: بیالا، استان وارنا)
 5. شهرستان دالگوپول (شهر مرکزی: دالگوپول)
 6. شهرستان دونیا (شهر مرکزی: دونیا)
 7. شهرستان دولنی چیفلیک (شهر مرکزی: دولنی چیفلیک)
 8. شهرستان پرووادیا (شهر مرکزی: پرووادیا)
 9. شهرستان سوووروفو (شهر مرکزی: سوووروفو)
 10. شهرستان والچی دل (شهر مرکزی: والچی دل)
 11. وارنا (شهرداری) (شهر مرکزی: وارنا)
 12. شهرستان وترینو (روستای مرکزی: Vetrino)

استان ولیکو تارنوو ویرایش

 1. شهرستان النا (شهر مرکزی: النا، بلغارستان)
 2. شهرستان گورنا اوریاهوویتسا (شهر مرکزی: گورنا اوریاهوویتسا)
 3. شهرستان لیاسکووتس (شهر مرکزی: لیاسکووتس)
 4. شهرستان پاولیکنی (شهر مرکزی: پاولیکنی)
 5. شهرستان پولسکی ترامبش (شهر مرکزی: پولسکی ترامبش)
 6. شهرستان استراژیتسا (شهر مرکزی: استراژیتسا)
 7. شهرستان سوهیندول (شهر مرکزی: سوهیندول)
 8. شهرستان سویشتوف (شهر مرکزی: سویشتوف)
 9. ولیکو ترنوو (شهرداری) (شهر مرکزی: ولیکو ترنوو)
 10. شهرستان زلاتاریتسا (شهر مرکزی: زلاتاریتسا)

استان ویدین ویرایش

 1. شهرستان بلوگرادچیک (شهر مرکزی: بلوگرادچیک)
 2. شهرستان بوینیتسا (روستای مرکزی: Boynitsa)
 3. شهرستان برگوفو (شهر مرکزی: برگوفو)
 4. شهرستان چوپرن (روستای مرکزی: Chuprene)
 5. شهرستان دیموفو (شهر مرکزی: دیموفو)
 6. شهرستان گرامادا (شهر مرکزی: گرامادا)
 7. کولا، بلغارستان (شهر مرکزی: کولا، بلغارستان)
 8. شهرستان مارکش (روستای مرکزی: Makresh)
 9. Novo Selo Municipality (روستای مرکزی: Novo Selo)
 10. شهرستان روژینتسی (روستای مرکزی: Ruzhintsi)
 11. شهرستان ویدین (شهر مرکزی: ویدین)

استان وراتسا ویرایش

 1. Borovan Municipality (روستای مرکزی: Borovan)
 2. شهرستان بیالا اسلاتینا (شهر مرکزی: بیالا اسلاتینا)
 3. Hayredin Municipality (روستای مرکزی: Hayredin)
 4. Kozloduy Municipality (شهر مرکزی: کوزلودوی)
 5. Krivodol Municipality (شهر مرکزی: کریوودول)
 6. Mezdra Municipality (شهر مرکزی: مزدرا)
 7. Miziya Municipality (شهر مرکزی: میزیا)
 8. Oryahovo Municipality (شهر مرکزی: اوریاهووو)
 9. شهرستان رومن (شهر مرکزی: رومان، بلغارستان)
 10. Vratsa Municipality (شهر مرکزی: وراتسا)

استان یامبول ویرایش

 1. Bolyarovo Municipality (شهر مرکزی: بولیاروفو)
 2. Elhovo Municipality (شهر مرکزی: الهووو)
 3. Straldzha Municipality (شهر مرکزی: استرالجا)
 4. شهرستان تونجا (administrative town: Tundzha)
 5. Yambol Municipality (شهر مرکزی: یامبول)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش