شهرستان‌های لیتوانی

کشور لیتوانی دارای ۱۰ شهرستان می‌باشد که هر شهرستان دارای تعدادی شهر و منطقه شهری است.

نقشه ویرایش

 

فهرست ویرایش

# شهرستان
(راهنمای رسانه)
مرکز مساحت
در km² (رتبه)
جمعیت
در ۲۰۰۱
سرشماری[۱]
جمعیت
در ۲۰۱۱
سرشماری
(رتبه)[۱]
تراکم
(رتبه)
منطقه شهرداری
۱ شهرستان آلیتوس
(listeninfo)

 
آلیتوس ۵٬۴۲5 (6) ۱۸۷٬۷۶۹ ۱۵۸٬۵۷1 (7) ۲۹.3 (8)
۲ شهرستان کاوناس
(listeninfo)

 
کاوناس ۸٬۰۸9 (3) ۷۰۱٬۵۲۹ ۶۱۲٬۵۳2 (2) ۷۵.7 (2)
۳ شهرستان کلایپدا
(listeninfo)

 
کلایپدا ۵٬۲۰9 (7) ۳۸۵٬۷۶۸ ۳۳۷٬۲۸6 (3) ۶۴.8 (3)
۴ شهرستان ماریامپوله
(listeninfo)

 
ماریامپوله ۴٬۴۶3 (8) ۱۸۸٬۶۳۴ ۱۶۰٬۹۷8 (6) ۳۶.1 (4)
۵ شهرستان پانه‌وژیس
(listeninfo)

 
پانه‌وژیس ۷٬۸۸1 (4) ۲۹۹٬۹۹۰ ۲۵۴٬۲۱8 (5) ۳۲.3 (7)
۶ شهرستان شاولیای
(listeninfo)

 
شاولیای ۸٬۵۴0 (2) ۳۷۰٬۰۹۶ ۳۰۵٬۷۹2 (4) ۳۵.8 (5)
۷ شهرستان تاوراگه
(listeninfo)

 
تاوراگه ۴٬۴۱1 (9) ۱۳۴٬۲۷۵ ۱۰۹٬۷۹0 (10) ۲۴.9 (9)
۸ شهرستان تلشای
(listeninfo)

 
تلشیای ۴٬۳۵0 (10) ۱۷۹٬۸۸۵ ۱۵۳٬۳۸8 (8) ۳۵.3 (6)
۹ شهرستان اوتنا
(listeninfo)

 
اوتنا ۷٬۲۰1 (5) ۱۸۵٬۹۶۲ ۱۵۰٬۵۹8 (9) ۲۰.9 (10)
۱۰ شهرستان ویلنیوس
(listeninfo)

 
ویلنیوس ۹٬۷۲9 (1) ۸۵۰٬۰۶۴ ۸۱۰٬۶۵1 (1) ۸۳.3 (1)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ "IŠANKSTINIAI 2011 METŲ GYVENTOJŲ SURAŠYMO REZULTATAI PAGAL APSKRITIS IR SAVIVALDYBES" (PDF). Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania. 2011-12-02. Archived from the original (PDF) on 15 December 2011. Retrieved 2011-12-12.