شهرستان اردوباد

شهرستانی در جمهوری آذربایجان

اردوباد یکی از بخش‌های جمهوری آذربایجان است که مرکز آن نیز شهری به همین نام است.

محل شهرستان اردوباد (قرمز) بر روی نقشه جمهوری آذربایجان.