شهرستان‌های مجارستان

(تغییرمسیر از شهرستان مجارستان)

مجارستان از نظر اداری به ۱۹ شهرستان (مجاری: megye) و شهر پایتخت (مجاری: főváros) بوداپست تقسیم می‌شود. این شهرستان‌ها نیز به ۱۷۴ بخش (مجاری: járás) تقسیم می‌شوند. بوداپست نیز به ۲۳ بخش تقسیم می‌شود.

شهرستان‌های مجارستان
رده‌ها حکومت متمرکز
مکان مجارستان
تعداد ۱۹
جمعیت ۲۰۲٬۴۲۷ (نوگراد) – ۱٬۲۱۷٬۴۷۶ (پشت)
مساحت ۲٬۲۶۵ کیلومتر مربع (۸۷۵ مایل مربع) (کوماروم-استرگوم) – ۸٬۴۴۵ کیلومتر مربع (۳٬۲۶۱ مایل مربع) (باچ-کیش‌کون)
دولت دولت محلی، حکومت ملی
زیربخش‌ها ناحیه

۲۳ شهر با اختیارات در سطح شهرستان وجود دارد که گاهی شهرستان‌های شهری خوانده می‌شوند. مسئولان محلی این شهرها دارای اختیارات بیشتری هستند، ولی واحد سرزمینی مستقل نیستند.

فهرست شهرستان‌ها

شهرستان‌های مجارستان
شهرستان نشان رسمی مرکز شهرستان مساحت
(km²)
جمعیت
(۲۰۱۱)
تراکم جمعیت
(نفر در ک‌م۲،
۲۰۱۱)
نقشه تعداد
بخش‌ها
تعداد
شهرداری‌ها
بارانیا   پچ ۴۴۲۹٫۶۰ ۳۸۶٬۴۴۱ ۸۷   ۱۰ ۳۰۱
باچ-کیشکون   کچکه‌مت ۸۴۴۵٫۱۵ ۵۲۰٬۳۳۱ ۶۲   ۱۱ ۱۱۹
بکش   بکش‌چابا ۵۶۳۱٫۰۵ ۳۵۹٬۹۴۸ ۶۴   ۹ ۷۵
بورشود-آبااوی-زمپلن   میشکولتس ۷۲۴۷٫۱۷ ۶۸۶٬۲۶۶ ۹۵   ۱۶ ۳۵۸
بوداپست   شهرداری
بوداپست
۵۲۵٫۱۳ ۱٬۷۳۳٬۶۸۵ ۳۳۰۱   ۲۳
چونگراد   سگد ۴۲۶۱٫۷۴ ۴۱۷٬۴۵۶ ۹۸   ۷ ۶۰
فِیِر   سکش‌فهروار ۴۳۵۸٫۷۶ ۴۲۵٬۸۴۷ ۹۸   ۸ ۱۰۸
دْیور-موشون-شوپرون   دْیور ۴۲۰۸٫۰۵ ۴۴۷٬۹۸۵ ۱۱۰   ۷ ۱۸۳
هایدو-بیهار   دبرتسن ۶۲۱۰٫۵۶ ۵۴۶٬۷۲۱ ۸۸   ۱۰ ۸۲
هِوِش   اِگِر ۳۶۳۷٫۲۵ ۳۰۸٬۸۸۲ ۸۵   ۷ ۱۲۱
یاس-نادْیْکون-سولنوک   سولنوک ۵۵۸۱٫۷۱ ۳۸۶٬۵۹۴ ۶۹   ۹ ۷۸
کوماروم-اِسترگوم   تاتابانیا ۲۲۶۵٫۰۸ ۳۰۴٬۵۶۸ ۱۳۰   ۶ ۷۶
نوگراد   شالگوتاریان ۲۵۴۴٫۱۸ ۲۰۲٬۴۲۷ ۸۰   ۶ ۱۳۱
پشت   بوداپست ۶۳۹۳٫۱۴ ۱٬۲۱۷٬۴۷۶ ۱۹۰   ۱۸ ۱۸۷
شومودْیْ   کاپُشوار ۶۰۶۵٫۰۷ ۳۱۷٬۳۰۷ ۵۲   ۸ ۲۴۵
سابولچ-ساتمار-بِرِگ   نیردی‌هازا ۵۹۳۶٫۴۵ ۵۵۹٬۲۷۲ ۹۴   ۱۳ ۲۲۹
تولنا   سکسارد ۳۷۰۳٫۳۱ ۲۳۰٬۳۶۱ ۶۲   ۶ ۱۰۹
واش   سومبات‌هی ۳۳۳۶٫۲۰ ۲۵۶٬۶۲۹ ۷۷   ۷ ۲۱۶
وِسپرِم   وِسپرِم ۴۴۶۳٫۰۰ ۳۵۱٬۸۹۸ ۷۹   ۱۰ ۲۱۷
زالا   زالائگرسگ ۳۷۸۴٫۱۱ ۲۸۲٬۱۷۹ ۷۵   ۶ ۲۵۸
مجارستان   بوداپست ۹۳٬۰۳۰ ۹٬۹۳۷٬۶۲۸ ۱۰۷   ۱۷۴ ۳۱۷۶

پنج شهر با اختیارات در سطح شهرستان وجود دارد:

منابع

پیوند به بیرون