شهرستان کلار

شهرستان کَلار از شهرستان‌های استان سلیمانیه عراق است. این شهرستان چهار بخش دارد به نام‌های مرکزی، رزگاری، پیباز و شیخ‌طویل.

شهرستان کلار

قەزای كەلار
شهرستان
شهرستان‌های استان سلیمانیه
شهرستان‌های استان سلیمانیه
مختصات:
کشور عراق
ناحیه خودگردان کردستان
استاناستان سلیمانیه
بلندی
۲۸۹۵ پا (۸۸۲ متر)
زبانزبان کردی

منابع