شهر در سطح شهرستان

زیر بخش تقسیمات کشوری چین

در جمهوری خلق چین، یک شهر در سطح شهرستان (انگلیسی: County-level city) (به چینی:县级市) یکی از تقسیمات اداری چین‌در سرزمین اصلی چین است که از ادغام شهرستان و شهر به یک واحد اداری مستقل به وجود می‌آید و زیرمجموعه سطوح استانی و زیراستانی (perfecture) قرار دارد، هرچند برخی مستقیما زیرمجموعه‌ی استان هستند. بیشتر شهرهای سطح شهرستان طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ با جایگزین کردن شهرستان‌های جمهوری خلق چین ایجاد شدند.

نقشه شهرهای در سطح شهرستان در کشور چین که با رنگ بنفش مشخص شده‌اند

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش