شهر دوطبقه

شهر دوطبقه که در آن به‌وفور از تقاطع غیرهمسطح بهره برده شده‌است. تقاطع‌های غیر همسطح از بار ترافیکی معابر کاسته و به سرعت بیشتر عبورومرور خودروها، کاهش تلفات انرژی و زمان و نیز پایین آمدن آمار تصادفات کمک شایانی می‌کنند. در حال حاضر اکثر شهرهای پیشرفته و بزرگ جهان یا پیش‌تر دوطبقه شده‌اند یا به سوی دوطبقه شدن می‌روند.

تهران، شهری دوطبقهویرایش

شهر تهران، پایتخت ایران، از ۱۸۰ پل بهره‌مند است که اکثراً سواره‌رو بوده و افزون بر آن‌ها هم‌اینک ۶۰ پل دیگر نیز در آن در دست ساخت است که با بهره‌برداری از آن‌ها شمار پل‌ها به ۲۵۰ عدد نزدیک خواهد شد. به همین خاطر عملاً می‌توان تهران را جزو شهرهای دوطبقه دنیا به‌شمار آورد.

منابعویرایش

  • حمید هیدارن، مجله همشهری مسافر، سازمان همشهری، ارگان شهرداری تهران، شماره مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۸۷