شهر مذهبی عنوانی است برای شهر‌هایی که به دلایل گوناگون مورد احترام و توجه پیروان یک دین یا مذهب خاص هستند. برای نمونه در ایران شهرهای مشهد و قم شهرهای مذهبی شیعیان به حساب می‌آیند.


فهرست برخی شهرهای مذهبیویرایش