شهسوار

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شهسوار به معنی سوار دلیر و ماهر در سواری اسب؛ مخفف شاهسوار.

ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: