شورش دهقانی کروآت-اسلوون

شورش دهقانی کروات-اسلوون سال ۱۵۷۳ میلادی، قیام بزرگ دهقانی بود که در منطقه‌ای، که امروزه به کرواسی و اسلوونی تعلق دارد، رخ داد. دلیل اصلی شروع این طغیان، رفتار ظالمانه فئودال این ناحیه یعنی فرنس داهی در حق رعایا بود. سرانجام این قیام پس از ۱۲ روز ف با سرکوب خونین توسط اشراف منطقه، به پایان رسید.

لحظه پیش از اعدام ماتیاس گوبک، رهبر شورشیان.

منابعویرایش