شورش فروند

شورش فروند (به فرانسوی: Fronde) (تلفظ فرانسوی: ​[fʀɔ̃d][۱]) مجموعه‌ای از جنگ‌های داخلی در فرانسه بود که از ۱۶۴۸ تا ۱۶۵۳ در بحبوحه جنگ‌های فرانسه و اسپانیا که از ۱۶۳۵ آغاز شده بود اتفاق افتاد. نیروهای وفادار به لوئی چهاردهم در برابر اشراف، دادگاه‌های حقوق (پارلمان)، شهریاران و بیشتر مردم فرانسه می‌جنگیدند و با این حال در پایان پیروز شدند. این شورش با حمایت دولت اسپانیا صورت گرفته بود و موجب شد تا لوئی، که در زمان آغاز این شورش ده سال بیشتر نداشت، اعتمادش را به اطرافیان از دست بدهد و سیاست تمرکز قدرت و خلع ید از اشراف را در پی بگیرد.

فروند
بخشی از جنگ‌های فرانسه و اسپانیا (۱۶۳۵–۱۶۵۹)
Episode of the Fronde at the Faubourg Saint-Antoine by the Walls of the Bastille.png
نبرد سن آنتونی (۱۶۵۲)
تاریخ۱۶۴۸ تا ۱۶۵۳
موقعیت
فرانسه
نتایج شورش سرکوب شد
طرف‌های درگیر
پادشاهی فرانسه شاهنشاهی فرانسه پارلمان فرانسه
شهریاران خون
فرماندهان و رهبران
پادشاهی فرانسه لوئی چهاردهم
پادشاهی فرانسه آن اتریشی
پادشاهی فرانسه کاردینال مازارن
گاستون دوک اورلئان برادر لوئی سیزدهم

یادداشتویرایش

  1. The Oxford-Hachette French Dictionary, 4th ed. , 2007; WordReference.com.