شورش فروند (به فرانسوی: Fronde) (تلفظ فرانسوی: ​[fʀɔ̃d][۱]) مجموعه‌ای از جنگ‌های داخلی در فرانسه بود که از ۱۶۴۸ تا ۱۶۵۳ در بحبوحه جنگ‌های فرانسه و اسپانیا که از ۱۶۳۵ آغاز شده بود اتفاق افتاد. نیروهای وفادار به لوئی چهاردهم در برابر اشراف، دادگاه‌های حقوق (پارلمان)، شهریاران و بیشتر مردم فرانسه می‌جنگیدند و با این حال در پایان پیروز شدند. این شورش با حمایت دولت اسپانیا صورت گرفته بود و موجب شد تا لوئی، که در زمان آغاز این شورش ده سال بیشتر نداشت، اعتمادش را به اطرافیان از دست بدهد و سیاست تمرکز قدرت و خلع ید از اشراف را در پی بگیرد.

فروند
بخشی از جنگ‌های فرانسه و اسپانیا (۱۶۳۵–۱۶۵۹)

نبرد سن آنتونی (۱۶۵۲)
تاریخ۱۶۴۸ تا ۱۶۵۳
موقعیت
فرانسه
نتایج شورش سرکوب شد
طرف‌های درگیر
پادشاهی فرانسه شاهنشاهی فرانسه پارلمان فرانسه
شهریاران خون
فرماندهان و رهبران
پادشاهی فرانسه لوئی چهاردهم
پادشاهی فرانسه آن اتریشی
پادشاهی فرانسه کاردینال مازارن
گاستون دوک اورلئان برادر لوئی سیزدهم

یادداشت

ویرایش
  1. The Oxford-Hachette French Dictionary, 4th ed. , 2007; WordReference.com.