شورش کاگا، کاگا ایکو-ایکی (به ژاپنی: 加賀一向一揆) به شورشی مذهبی گفته می‌شود که در سال ۱۴۸۷–۱۴۸۸ آغاز شد و تا سال ۱۵۸۰ ادامه داشت. این شورش توسط اعضای معتقد به شین بودیسم (معبد هونگان) در ولایت کاگا امروزه استان ایشیکاوا رخ داد.

Kaga Rebellion
بخشی از دوره سنگوکو
Provinces of Japan-Kaga.svg
محل استان کاگا در ژاپن
تاریخ۱۴۸۷–۱۴۸۸
مکان
ولایت کاگا، ژاپن
(امروزه جنوب استان ایشیکاوا)
نتیجه
تغییرات
قلمرو
به دست گرفتن کنترل کاگا توسط شورشیان
طرفین درگیر
  • ایکو-ایکی
  • خاندان موتوری
  • خاندان یاماگاوا
  • دیگر رزمندگان و اشراف ناراضی
خاندان توگاشی
فرماندهان و رهبران
رنگو
رنکو
رنسای
و دیگران
توگاشی ماساچیکا  
قوا
۱۰۰٬۰۰۰–۲۰۰٬۰۰۰ نامشخص

منابعویرایش