شوگون‌سالاری توکوگاوا

شوگون‌سالاری توکوگاوا که با نام‌های توکوگاوا باکوفو (徳川幕府) و ادو باکوفو (江戸幕府) نیز شناخته می‌شود، حکومتی فئودالی در ژاپن بود که به دست شوگونها و خاندان توکوگاوا اداره می‌شد. از این دوران با عنوان دوره ادو نیز یاد می‌شود و نام خود را از پایتخت این دوره ادو (توکیو در ژاپن امروز) می‌گیرد. پایگاه حکومت شوگون‌سالار توکوگاوا قصر ادو بود. این حکومت از سال ۱۶۰۳ تا ۱۸۶۸، که آغاز دوران تجدید حیات مِی‌جی بود، پایدار ماند.

توکوگاوا ایه‌یاسو 徳川 家康 بنیان‌گذار شوگون‌سالاری توکوگاوا
نمای هوایی از فضای درونی قصر ادو، مکان امروزی کاخ امپراتوری توکیو

پس از دوران سن‌گوکو یا جنگ‌های داخلی ژاپن، دولت مرکزی تا حد زیادی به دست اودا نوبوناگا و تویوتومی هیده‌یوشی بازسازی شده بود. پس از نبرد سکی‌گاهارا قدرت اصلی در دستان توکوگاوا ایه‌یاسو قرار گرفت. به زودی، با پیشرفت توکوگاوا، امپراتور عنوان شوگون را در سال ۱۶۰۳ به او اعطا کرد. او در این زمان ۶۰ ساله بود و سال‌های باقی‌مانده عمر را صرف برپایی حکومت شوگون‌سالار ادو کرد. این سومین حکومت شوگون‌سالار تاریخ ژاپن، پس از کاماکورا و آشی‌کاگا بود.

در طول دوره ادو (۱۸۶۷–۱۶۰۳) به‌طور متوسط تمامی ژاپن به ۲۷۰ تیول یا هان که هرکدام توسط یک ارباب فئودال به نام دایمیو اداره می‌شد، تقسیم شده بود؛ اگرچه اربابان فئودال در حوزه تیولی خویش از استقلال داخلی فراوانی برخوردار بودند، ولی به‌طور کلی قدرت اقتصادی – سیاسی کشور، در دست دولت مرکزی بود که در رأس آن شخص شوگون که در ادو، پایتخت امروز ژاپن توکیو مستقر بوده‌است، قرار داشت. رابطه و مکانیسمی که حکومت مرکزی ضمن حفظ استقلال داخلی هان‌ها، بر سراسر کشور حکمرانی می‌کردند از طرف تاریخ نگاران سیستم باکوهان نامگذاری شده‌است.[۱]

فهرست شوگون‌ها ویرایش

ترتیب توکوگاوا شروع حکمرانی پایان حکمرانی
۱   توکوگاوا ایه‌یاسو ۱۶۰۳ ۱۶۰۵
۲   توکوگاوا هیده‌تادا ۱۶۰۵ ۱۶۲۳
۳   توکوگاوا ایه‌میتسو ۱۶۲۳ ۱۶۵۱
۴   توکوگاوا ایه‌تسونا ۱۶۵۱ ۱۶۸۰
۵   توکوگاوا تسونایوشی ۱۶۸۰ ۱۷۰۹
۶   توکوگاوا ایه‌نوبو ۱۷۰۹ ۱۷۱۲
۷   توکوگاوا ایه‌تسوگو ۱۷۱۳ ۱۷۱۶
۸   توکوگاوا یوشیمونه ۱۷۱۶ ۱۷۴۵
۹   توکوگاوا ایه‌شیگه ۱۷۴۵ ۱۷۶۰
۱۰   توکوگاوا ایه‌هارو ۱۷۶۰ ۱۷۸۶
۱۱   توکوگاوا ایه‌ناری ۱۷۸۶ ۱۸۳۷
۱۲   توکوگاوا ایه‌یوشی ۱۸۳۷ ۱۸۵۳
۱۳   توکوگاوا ایه‌سادا ۱۸۵۳ ۱۴اوت، ۱۸۵۸
۱۴   توکوگاوا ایه‌موچی ۱۴اوت، ۱۸۵۸ ۲۹اوت، ۱۸۶۶
۱۵   توکوگاوا یوشینوبو ۲۹اوت، ۱۸۶۶ نوامبر ۱۹، ۱۸۶۷

منابع ویرایش

  • «ویکی‌پدیای انگلیسی».