شکارچی‌گونان

شکارچی‌گونان (نام علمی: Orionides) نام کلاد اصلی سخت‌دنبان است که حدود ۱۷۵.۶ میلیون سال پیش به وجود آمده اند این گروه بیشتر اعضای بالاخانواده سخت دنبان به غیر از چند نمونه ابتدایی مانند مونولوفوسور را در بر می گیرد شکارچی گونان به دو گروه مگالوساروید و پرنده ددپایان تقسیم می شوند.

شکارچی‌گونان
Piatnitzkysaurus.jpg
اسکلت یک مگالوساروید
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان

منابعویرایش