شکارچی جایزه‌بگیر

شکارچی جایزه‌بگیر فردی است که فراری‌ها را برای کسب جایزه نقدی شکار می‌کند. عناوین حرفه‌ای دیگری که در ایالات متحده برای این حرفه استفاده می‌شود عبارت هستند از مأمور اجرای آزادی به قید ضمانت، مأمور وثیقه، مأمور استرداد، مأمور استرداد وثیقه یا مأمور استرداد فرد فراری. انجمن ملی مأمورین استرداد فراریان، انجمن حرفه‌ای نماینده این صنعت است.

شکارچی جایزه بگیر آفریقایی-برزیلی در جستجوی برده‌های فراری۱۸۲۳.

شکارچیان جایزه بگیر در غرب قدیمویرایش

در سال ۱۸۷۲، دیوان عالی مقرر نمود که شکارچیان جایزه بگیر بخشی از نظام اجرای قانون ایالات متحده هستند.

دوران جدید در ایالات متحدهویرایش

در عصر مدرن، شکارچیان جایزه بگیر با عنوان مأمورین اجرای وثیقه شناخته می‌شوند و بیشتر افرادی را دستگیر می‌کنند که با متوسط درآمد ۲۶ هزار تا ۷۵ هزار دلار از وثیقه فرار کرده‌اند.

منابعویرایش