شکاف میان‌سرینی

شکاف میان‌سرینی، شیاری است میان نشیمنگاه که از پایین استخوان خاجی تا میان دوراه دنباله می‌یابد،[۱] که به شکل مرزی میان برآمدگی گرد بیرونی ماهیچه سرینی بزرگ است. این شکاف در بخش فوقانی مقعد قرار دارد.

شکاف میان‌سرینی
شناسه‌ها
TA98A01.2.08.003
TA2314
FMA20234

ناهنجاری‌هایی که می‌توانند در شکاف میان سرینی پدید آیند پسوریازیس وارونه،[۲] سندرم رگرسیون قدامی،[۳] و کیست پیلونیدال هستند.

جستارهای وابسته

منابع

  1. "Intergluteal cleft". Retrieved 15 July 2019.
  2. James, William (2005). Andrews' Diseases of the Skin:Clinical Dermatology. Saunders. p. 193. ISBN 0-7216-2921-0.
  3. Heuser, C. "Caudal regression syndrome". science direct. Retrieved 15 July 2019.