شکستگی انتهای زند زبرین

(تغییرمسیر از شکستگی دیستال رادیوس)

شکستگی دیستال رادیوس یکی از شایع‌ترین شکستگی‌های استخوان رادیوس است. به خاطر نزدیک بودن محل شکستگی به مچ، گاهی از آن با نام شکستگی مچ یاد می‌شود. درمان در موارد ساده جااندازی و بی‌تحرکی است اگرچه در موارد پیچیده شامل جراحی نیز می‌شود. بر اساس محل شکستگی و جهت جابه‌جایی به انواع متفاوتی شامل شکستگی کالیس، شکستگی اسمیت، شکستگی بارتون تقسیم‌بندی می‌شود.

شکستگی انتهای زند زبرین
مترادف‌هاBroken wrist
Collesfracture.jpg
A شکستگی کالیس as seen on X-ray. It is a type of distal radius fracture.
تخصصجراحی ارتوپدی، طب اورژانس
علائمPain, bruising, and swelling of the wrist
دورهٔ آغازSudden
انواعشکستگی کالیس، Smith's fracture، Barton's fracture، Hutchinson fracture
علتTrauma
عامل خطراتپوکی استخوان
تشخیص پزشکیBased on symptoms, پرتونگاری
درمانCasting, surgery
دارومسکن (دارو), elevation
پیش‌بینیRecovery over 1 to 2 years
بسامد~33% of broken bones

تشخیصویرایش

تشخیص بالینی با بدشکلی انتهای رادیوس است که با رادیوگرافی تایید می‌شود. تشخیص‌های افتراقی شامل شکستگی استخوان هلالی و دررفتگی مچ است که می‌توانند به صورت هم‌زمان وجود داشته باشند.