شکونتلا از نمایش‌نامه‌های هند باستان به زبان سانسکریت است. هندی‌ها آن را ناکاتا می‌گویند. این نمایش‌نامه اثر کالیداس، نویسنده و شاعر هندی است که در دوران شاه دوشیانت گوپتا می‌زیسته‌است.

شکونتلا
Shakuntala
Śakuntalā Looking Back to Glimpse Dushyanta (Scene from کالیداس's The Recognition of Śakuntalā as painted by راجا راوی وارما)
اطلاعات در جهان
همسرDushyanta
فرزندهابراتا

منابعویرایش

شکونتلا، کالیداس، ترجمه ایندو شیکهر، تهران، نشر رامین، ۱۳۴۱

پیوند به بیرونویرایش