شک‌گرایی

عدم قطعیت در واقعیت
(تغییرمسیر از شک گرایی)

فلسفه

شک‌گرایی یا شکاکیت[۱].

  1. شک‌گرایی پیرونی.
    سکستوس امپریکوس (Sextus Empiricus) در کتابی تحت عنوان Outlines of Scepticism به طور مفصل به بررسی این نوع شک‌گرایی پرداخته است.
  1. شک‌گرایی علمی
  • ر.ک. مقالۀ «شکاک مطلق بودن»، دیوید میلر، تقریر و ترجمه محسن خادمی
  1. «شکاکیت» [فلسفه] هم‌ارزِ «سپتیسیسم» (به انگلیسی: skepticism)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر پانزدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ذیل سرواژهٔ شکاکیت)