ابوالقاسم روحی

(تغییرمسیر از شیخ ابوالقاسم روحی)

شیخ ابوالقاسم روحی یکی از پسران ملا محمد جعفر کرمانی شیخ العلماء بود. وی همچون پدر در میان معتقدان صبح ازل جای داشت. شیخ محمودافضل الملک، و شیخ احمد روحی برادران وی بودند. وی پس از ناامیدی از آزادی میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، با مشورت سید جمال‌الدین اسدآبادی، به قبرس رفت و با صبح ازل دیدار نمود.[۳]

ابوالقاسم روحی
اطلاعات شخصی
زادهکرمان، ایران
خویشاوندانشیخ احمد روحی
ملا محمد جعفر کرمانی[۱]
شیخ مهدی بحرالعلومی[۲]
دینآیین بیانی

یاران و همراهان سید جمال الدین و میرزا ملکم خان، در ایران و عثمانی، بیشتر از فعالان بابی ازلی ضد قاجار بودند. علی محمد فره وشی خود و شیخ ابوالقاسم روحی، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا حسن خان خبیرالملک، میرزا رضای کرمانی، رااز یاران و مریدان او نام برده‌است.[۴]

پانویسویرایش

  1. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «دربار شاهی و قتل ناصرالدین شاه». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۷۱.
  2. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «روزگاری که بر تکاپوگران بابی گذشت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۹۳.
  3. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «مقدمه تاریخی». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۷۰-۱۷۱.
  4. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «فروزندگان مشعل مشروطیت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۹۰.

منابعویرایش