شیرجه‌زن‌های سریع

سرده‌ای از کشیم
شیرجه‌زن‌های سریع
Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)- Breeding plumage W2 IMG 8770.jpg
شیرجه‌زن‌های سریع، Tachybaptus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: کشیم
تیره: کشیم
سرده: Tachybaptus

شیرجه‌زن‌های سریع (نام علمی: Tachybaptus) نام یک سرده از تیره کشیم است.

گونه‌ها

منابع

  1. "Grebes". International Ornithological Congress. Retrieved 2015-01-06.
  2. BirdLife International (2010) Species factsheet: Tachybaptus rufolavatus. Downloaded from http://www.birdlife.org on 26/5/2010
  3. BirdLife International (2010). Wetland aliens cause bird extinction. Downloaded on 26 May 2010 from http://www.birdlife.org/news/news/2010/05/red-list-for-birds-2010.html

پیوند به بیرون