شیر و خط به دو سمت سکه گفته می‌شود که بیشتر در شیر یا خط کاربرد دارد. معمولاً یک سمت سکه یکای پول وجود دارد که خط نامیده می‌شود و سمت دوم اسکچ، نشان یا طرح گرافیکی وجود دارد که در اصطلاح شیر نامیده نمی‌شود.

سکه ۱۰۰۰ ریالی که نشان شیر با کوه دماوند و دو خوشه گندم جایگزین شده است

خاستگاه نام‌گذاری ویرایش

 
سکه ۲۵۰ ریالی که نشان شیر با دو خوشه گندم جایگزین شده است
 
سکه دوره قاجار که علامت شیر در بالای یکای سکه دیده می‌شود

در ایران به ویژه در دوران قاجار و پهلوی از نشان شیر و خورشید در بالای سمتی که یکای پول را نمایش می داد، استفاده می‌شد در نتیجه این سمت را شیر نامیدند و معمولاً سمت دوم متن یا تصویری بود که به خط مشهور شده‌است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش