شیعه کُشی اصطلاحی است که شیعیان برای توصیف مظالم تاریخی که بر ائمه و جامعه پیروانشان رفته استفاده می‌کنند، این واژه پس از انقلاب ایران بیش از پیش در رسانه‌ها به کار می‌رود.

فهرست کشتارهای تاریخی شیعیانویرایش

كشتار شيعيان به دستور سازمان رمعام

جستارهای وابستهویرایش