شیلا

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شیلا در هندوستان نام مرغی افسانه‌ای‌ست که به ندرت به پرواز در می آید و اگر کسی آن را در حال پرواز ببیند و زیر سایه این پرنده بزرگ قرار بگیرد به ثروتی زیاد دست خواهدیافت (معادل هما در ایران باستان)احتمالا این نام از هندوستان به اروپا نیز راه یافته و در انگلستان از نامهای متداول برای دختران است.