شیلپِریک دوم (۶۷۲-۱۳ فوریه۷۲۱)پادشاه مروونژی و کوچک‌ترین پسر شیلدریک دوم بود. او از ۷۱۵ پادشاه نوستریا و از ۷۱۸ پادشاه همه فرانک‌ها گردید. او واپسین شاه از دودمان مروونژی بود که بر سرزمین خود اندک نفوذی داشت.

شیلپریک دوم
شیلپریک دوم
King of the Franks
سلطنت718–721
پیشینVacant (previous داگوبرت سوم)
جانشینتئودریک چهارم
Mayor of the Palaceشارل مارتل
نوستریا
سلطنت715–718
پیشینداگوبرت سوم
زاده672
درگذشته13 February ۷۲۱ (۴۸−۴۹ سال)
Attigny, Ardennes
فرزند(ان)?شیلدریک سوم
Dynastyمروونژی‌ها
پدرشیلدریک دوم
مادرBilichild
دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱
چهره شیلپریک دوم بر یک نشان برنزی

پس از مرگ وی را در شهر نویون در فرانسه کنونی به خاک سپردند.

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخه ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۶

Oman, Charles. The Dark Ages 476-918. London, 1914. This article incorporates text from the Encyclopædia Britannica Eleventh Edition, a publication now in the public domain.

پیوند به بیرون ویرایش