صادق خان شقاقی

صادق خان شقاقی دومین خان خانات سراب و از ایل شقاقی بود که در فاصله سالهای ۱۷۸۶ تا ۱۷۹۷ حکومت کرد.

صادق خان شقاقی
خان سراب
سلطنت1786 – ۱۷۹۷
پیشینعلی خان شقاقی
زاده۱۷۴۶
درگذشته۱۸۰۰
دودمانافشاریان و قاجاریان
دین و مذهباسلام

منابعویرایش

پیشین:
علی خان شقاقی
خان سراب
۱۷۸۶ – ۱۷۹۷
پسین:


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه