صداهای ریوی

صداهای ریوی (انگلیسی: Respiratory sounds‎) صداهایی هستند که از حرکت جریان هوا درریه تولید می‌شوند و هنگام سمع ریه با گوشی پزشکی ممکن است شنیده شوند. این صداها می‌توانند طبیعی یا غیرطبیعی باشند مانند خس‌خس سینه یا ویز که در بیماران آسمی شنیده می‌شود. این صدها به دو گروه کلی دمی (قابل سمع هنگام دم) و بازدمی (قابل سمع هنگام بازدم) تقسیم می‌شوند.

Respiratory sounds
آی‌سی‌دی-۱۰R06
آی‌سی‌دی-۹786.7
مدلاین پلاس007535
سرعنوان‌های موضوعی پزشکیD012135

طبقه‌بندیویرایش

نام مستمر یا منقطع Frequency/Pitch دم یا بازدم کیفیت وضعیت همراه مثال
خس‌خس سینه (ویز یا رونکای) مداوم high (wheeze) or lower (rhonchi) expiratory or inspiratory whistling/sibilant, musical Caused by narrowing of airways, such as in asthma, chronic obstructive pulmonary disease, foreign body.
The sound of wheezing as heard with a stethoscope.

Problems playing this file? See ویکی‌پدیا:راهنمای رسانه.
استریدور مداوم high either, mostly inspiratory whistling/sibilant, musical epiglottitis, foreign body, laryngeal oedema, croup
Inspiratory and expiratory stridor in a 13-month child with croup.

Problems playing this file? See ویکی‌پدیا:راهنمای رسانه.
سیاه‌سرفه مداوم high inspiratory whoop pertussis (whooping cough) not available
کراکل (aka crepitations or rales) غیرمداوم high (fine) or low (coarse), nonmusical inspiratory cracking/clicking/rattling pneumonia, congestive heart failure
Crackles heard in the lungs of a person with pneumonia using a stethoscope.

Problems playing this file? See ویکی‌پدیا:راهنمای رسانه.
Pleural friction rub مداوم low inspiratory and expiratory nonmusical, many repeated rhythmic sounds inflammation of lung linings, lung tumors not available
Hamman's sign (or Mediastinal crunch) غیرمداوم neither (heartbeat) crunching, rasping pneumomediastinum, pneumopericardium not available

جستارهای وابستهویرایش

شنود (پزشکی)

منابعویرایش