باز کردن منو اصلی

صدرالاسلام خویی

صدرالاسلام خویی از مورخین و نویسندگان عصر پهلوی است.

تولد و نامویرایش

محمد امین امامی خویی ملقب به صدرالاسلام خویی در سال ۱۳۰۴ ق متولد شد.

پدرویرایش

یحیی خویی پدر وی است که از علمای مشروطه خواه نجف و تهران بود. امام جمعه خویی جزو فقهای طراز اول مجلس مشروطه است که در سال ۱۳۶۴ق درگذشت.

برادرانویرایش

برادران صدرالاسلام همگی در سیاست وارد شدند که مشهورتر از همه جمال امامی است.

اساتیدویرایش

صدرالاسلام در نجف از درس آخوند خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی که از رهبران مشروطه بودند استفاده علمی برد و از آقابزرگ تهرانی و سید حسن صدر اجازه روایت دارد.

بازگشت به تهرانویرایش

صدرالاسلام بعدها به تهران آمد و مشغول نگارش کتاب شد.

آثارویرایش

معروف‌ترین اثر وی مرآه الشرق است که آن را در رد کتاب مشاهیر شرق جرجی زیدان نوشته است و این کتاب در سال ۱۴۲۷ ق در قم توسط کتابخانه مرعشی نجفی چاپ شده‌است. تکمله تبصره و تاریخ مشروطه از دیگر تألیفات اوست.

کتابخانهویرایش

کتابخانه وی از مهم‌ترین کتابخانه‌های تهران بود که بعدها به کتابخانه مجلس شورای ملی اهدا شد.

وفاتویرایش

صدرالاسلام در سال ۱۳۶۷ق در سن ۶۴ سالگی وفات یافته و در شاه عبدالعظیم دفن می‌شود.

منابعویرایش

  • مقدمه مرآه الشرق، ج اول، به تصحیح علی صدرایی خویی.
  • نقباء البشر، ج۳، ص۴۷۵.
  • مفاخر خوی، ص۲۰۹.
  • تاریخچه کتابخانه مجلس، ص۹۴.