صدف ژاپنی، Marennes-Oléron
Oysters p1040741.jpg

صَدَف چروک نامی است که برای گروهی از جانوران نرم‌تن دوکفه‌ای استفاده می‌شود. بیشتر صدف‌های خوراکی در دریاها و آب‌های شور زندگی می‌کنند.

این جانوران دو صدف سفت آهکی دارند که تن نرمشان را دربر گرفته‌است. آب‌شش‌های آن‌ها پلانکتون‌ها را از آب غربال می‌کند و ماهیچه‌های نزدیک‌کننده نیرومندی در تن آن‌ها برای بسته نگه داشتن کفه‌ها به‌کار می‌رود که همین قسمت ماهیچه‌ای را بعد از پختن مورد مصرف قرار می‌دهند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Oyster،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oyster&oldid=213871099 (accessed May ۲۱، ۲۰۰۸).