صدیقی

نام خانوادگی (Siddiqui)

صدیقی به شکل صَدیقی از نام های خانوادگی در ایران و به شکل صِدّیقی از نام‌های خانوادگی در ایران و سایر کشورهای مسلمان است.

جستارهای وابستهویرایش