صفیه بنت عبدالمطلب

صفیه دختر عبدالمطلب از صحابیات محمّد پیامبر اسلام بود. پدر صفیه، شیبه پسر هاشم پسر عبدمناف پسر قصی (عبدالمطلب) و مادرش دختر وهیب پسر عبدمناف پسر زهره پسر کلاب بود. صفیه خواهر حمزه پسر عبدالمطلب بود. صفیه هم چنین عمّه محمّد و علی به شمار می‌رفت. او پیش از اسلام با حارث پسر حرب ازدواج کرده بود. پس از اسلام آوردن، با عوّام پسر خویلد ازدواج کرد. صفیه از این ازدواج پسری به نام زبیر پسر عوام زایید. صفیه در سال بیستم هجرت و در دوران خلافت عمر درگذشت و وی بر پیکر او نماز گزارد. و در بقیع دفن شد.

منابعویرایش

  • زندگی صحابه، محمود طریقی، مشهد، ۱۳۸۵