صلح اسیلیسن

صلح اسیلیسن پیمان‌نامه‌ای بین امپراتوری روم شرقی و شاهنشاهی ساسانی بود که بین ۳۸۴ تا ۳۹۰ بسته شد (عموماً سال ۳۸۷ به عنوان سال عقد آن بیان می‌شود). در این عهدنامه، ارمنستان بین دو شاهنشاهی تقسیم گشت. در این عهدنامه، ایران سهم بیشتری از ارمنستان را دریافت کرد. بر طبق این عهدنامه، شاهنشاهی بیزانس پذیرفت که Kartli-Iberia به ایران برسد. از این جا به بعد، نفوذ ایرانی بار دیگر در گرجستان شرقی رونق یافت و زرتشتی‌گری در کنار مسیحیت، تبدیل به دومین دین پررونق منطقه گشت.

ارمنستان پس از صلح اسیلین

منابعویرایش

Peace of Acilisene. (2015, August 24). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 19:52, November 28, 2015, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Peace_of_Acilisene&oldid=677605962