صناعات خمس

صناعات خمس : [ص ِ ت ِ خ َ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) آن اقسام پنجگانه‌ای است که به اعتبار ماده ٔ صغری ̍ و کبری ̍ در قیاس آید و عبارت است از برهان، جدل، خطابه، تمثیل و مغالطه .

منابعویرایش

  • دهخدا