صوفی اِزگی (۱۸۶۹ - ۱۹۶۲) موسیقی‌دان اهل ترکیه بود که به همراه رئوف یکتا بی و حسین سعدالدین آرل جزء پایه‌گذاران تحول تئوری موسیقی ترکی بود.

زندگینامهویرایش

صوفی ازگی، در دوران امپراطوری عثمانی پزشک ارتش بود. او از این شغل بازنشسته شد تا تمام تمرکزش را روی مطالعهٔ متون مربوط به موسیقی ترکی کند. نتیجهٔ این بیست سال تحقیقات (از۱۹۳۳ تا ۱۹۵۳) مجموعه‌ای پنج جلدی بود که مفاهیمی نظیر فواصل، گام‌ها، مدها، و ریتم‌های موسیقی ترکی را توضیح می‌داد و شامل ۶۵۰ قطعه موسیقی از دوره‌های مختلف نیز می‌شد.[۱]

ازگی پس از درگذشت رئوف یکتا بی، رئیس «کمیتهٔ تحقیقات علمی کنسرواتوار» شد و آثاری که در زمان رئوف یکتا در دست نگارش بود را به چاپ رساند.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Signell, Karl L (2008). Makam: Modal Practice in Turkish Art Music. Seattle, WA: Usul Editions. ISBN 978-0976045519.