صیدمرادخان زند

هشتمین فرمانروای دودمان زند ایران

صِیدمُراد خان زند (درگذشته ۱۴ شعبان ۱۲۰۳ قمری)،فرزند خدامراد خان و هشتمین فرمانروای دودمان زند ایران بود.

صیدمرادخان زند
صیدمرادخان زند
شاه ایران
سلطنتپنجشنبه ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ - ۱۴ شعبان ۱۲۰۳ ه‍.ق.
پیشینجعفرخان زند
جانشینلطفعلی‌خان زند
زادهملایر
درگذشته۱۴شعبان ۱۲۰۳ قمری
شیراز
آرامگاه
همسر(ان)دختر زین العابدین مرعشی
فرزند(ان)آغا بیگم (همسر فتحعلی شاه)
دودماندودمان زند
پدرخدامراد خان زند

در زمان علیمرادخان زند پایتخت زندیان به اصفهان منتقل گردید و او به عنوان والی شیراز برگزیده شد. پس از درگذشت علیمراد خان در ۱۱۹۹ ه‍.ق، جعفرخان زند با کنار زدن رقیبان به فرمانروایی زندیان رسید. ۴ سال بعد صیدمراد خان با کشتن جعفر خان در پنجشنبه ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ ه‍.ق. برای کمتر از ۴ ماه در شیراز به قدرت رسید. سرانجام در ۱۴ شعبان ۱۲۰۳ ه‍.ق، به دست لطفعلیخان زند (فرزند جعفرخان) کشته شد.

تبارنامه ویرایش

منابع ویرایش

محمد هاشم آصف (رستم‌الحکما)، رستم‌التواریخ، به اهتمام عزیزالله علیزاده، تهران: انتشارات فردوس، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص۱۳.

صیدمرادخان زند
پادشاهی ایران
پیشین:
جعفرخان زند
حاکم ایران
۱۱۶۷ – ۱۱۶۸ خورشیدی
پسین:
لطفعلی‌خان زند