جنبش ضد جنگ

(تغییرمسیر از ضد جنگ)

به حرکت‌های اجتماعی علیه جنگ گفته می‌شود؛ که اغلب با برگزاریِ تظاهرات و اعتصابات همراه است. در جریان جنگ ویتنام در ایالات متحده آمریکا جنبش ضد جنگ توانست بر تصمیم سیاست‌مداران کاخ سفید و شخص ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تأثیر بگذارد و آنان را در تهایت به خاتمه جنگ وادار نمایند.

نقل قول ضد جنگ توسطآلبرت انیشتین

در طول جنگ عراق نیز جنبش ضد جنگ فعالیت گسترده‌ای انجام داد.

منابعویرایش