فوندوس معده

(تغییرمسیر از طاق معده)

فوندوس معده (به انگلیسی: Fundus) قسمت چپ ساختار معده انسان است.

فوندوس معده
نمای بیرونی معده، اندام‌های قابل تشریح نمایش داده شده‌اند.
شکل از cancer.gov:
* ۱. تنه معده
* ۲. طاق معده
* ۳. دیواره پیشین
* ۴. خمیدگی بزرگ
* ۵. خمیدگی کوچک
* ۶. دهانه (درآیه)
* ۹. اسفنکتر (بندآر)
* ۱۰. دهلیز باب‌المعدی (دهلیز برآیه‌ای)
* ۱۱. مجرای باب‌المعدی
* ۱۲. فاق گوشه‌دار
* ۱۳. مجرای معدی
* ۱۴. چروکه‌ها
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینfundus gastricus
MeSHD005748
TA98A05.5.01.009
TA22922
FMA14559

این بخش، در قسمت بالای معده قرار دارد و گازهای تولید شده در فرآیند گوارش توسط معده را، در خود می‌انبارد. فوندوس معده مواد غذایی ناگوارده را تا یک ساعت در خود نگه می‌دارد.

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش