طایفه بویری

بویری، یا طایفه بویری، یکی از طوایف ایل بختیاری(خوانین بختیاری) مردم بختیاری،در ایران است. این طایفه، بر پایه ساختار اجتماعی و تقسیمات طایفه‌ای قوم بختیاری، از شاخه هفت‌لنگ و از باب دینارانی است

جغرافیای طايفه بويريویرایش

سردسير طايفه بويري

شهرستان اردل شهرستان خانمیرزا و شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری.

گرمسير طايفه بويري

روستای پیان،کلچنار،تاکوتر،انجه،نوترکی،کفت چهوار شورتنک‌،دهشیخ،ثریا،ده حوض،سرقلعه یگاوی،لولو

شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان.[۱]

تيره هاي طايفه بويريویرایش

طایفه بویری به دوشاخه بزرگ پیانی وسوسنی وشامل هشت تیره است.شاخه پیانی به این دلیل به این نام خوانده می‌شود که درگذشته اکثراً در روستای پیان بودند وشامل:

  • شیخ میروند
  • سمالوند
  • غلام وند
  • گلالی

و شاخه سوسنی نیزشامل:

  • بابایی
  • نادری
  • قیصری
  • کاظمی


منابعویرایش

  1. بختیاری در گذر زمان، نویسنده: باقری - قباد، نشر اهواز، نشر ۱۳۷۹ ص 235