طبقات‌الصوفیه (سلمی)

طبقات الصوفیه، نام کتابی است از ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سُلَمی نیشابوری؛ وی از صوفیان، عارفان و نویسندگان ایرانی عرب زبان در سدهٔ چهارم و پنجم هجری قمری بوده‌است. این اثر در معرفی صوفیان سنی مذهب نگارش یافته‌است.[۱]

پانویسویرایش

  1. طبقات الصوفیة، ابو عبدالرحمن محمد سلمی، تقدیم: مصطفی عطا، ص ۲۱، دارالکتب العلمیة، ط ۲۰۰۳.