طبیعت‌گرایی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

طبیعت‌گرایی می‌تواند به معناهای زیر به کار رود:

در هنر

در فلسفه و علم

جستارهای وابسته