طبیعت‌گرایی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

طبیعت‌گرایی می‌تواند به معناهای زیر به کار رود:

در هنر ویرایش

در فلسفه و علم ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش