طبیعی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

طبیعی یا نرمال یا عادی ممکن است به یکی از موارد زیر مربوط شود:

جغرافیا ویرایش

روانشناسی، آموزش و علوم اجتماعی ویرایش

شیمی و تکنولوژی ویرایش

ریاضیات ویرایش

در ریاضیات مفاهیم مختلفی از «عادی» بودن وجود دارد.

جبر و نظریه اعداد ویرایش

تجزیه و تحلیل ویرایش

آمار و احتمال ویرایش

سایر مباحث ریاضیات ویرایش