طبیعی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

طبیعی یا نرمال یا عادی ممکن است به یکی از موارد زیر مربوط شود:

جغرافیاویرایش

روانشناسی، آموزش و علوم اجتماعیویرایش

شیمی و تکنولوژیویرایش

ریاضیاتویرایش

در ریاضیات مفاهیم مختلفی از «عادی» بودن وجود دارد.

جبر و نظریه اعدادویرایش

تجزیه و تحلیلویرایش

آمار و احتمالویرایش

سایر مباحث ریاضیاتویرایش