بی‌طرفی

(تغییرمسیر از طرفداری)

بی‌طرفی یکی از اصلی ترین اصول عدالت است مبنی بر اینکه تصمیمات باید بر مبنای معیارهای عینی و شهودی باشد، نه بر مبنای گرایش‌های خاص، جانبدارانه، پیش‌داوری یا نفع‌طلبی. معمولاً نگاه بی‌طرفانه، نگاه اخلاقی محسوب می‌شود.بی طرفی باعث میشود کمتر دچار خطا شوید[۱]

منابع ویرایش