طلبکارها نمایشنامه‌ای است از آوگوست استریندبری.

طلبکارها
نویسندهآوگوست استریندبری
شخصیت‌ها
  • تکلا
  • ادلف
  • گوستاو
تاریخ نخستین نمایش۹ مارس ۱۸۸۹

به فارسیویرایش

عباس نعلبندیان ترجمه‌ای از این نمایشنامه به فارسی منتشر کرده است.