در ریاضیات، طول و عرض (به انگلیسی: Abscissa and ordinate) به ترتیب به مؤلفه‌ی اول و دوم مختصات یک نقطه در دستگاه مختصات گفته می‌شود. طول یک نقطه با تصویر کردن این نقطه بر محور اولیه و عرض آن با تصویر نمودن آن بر محور ثانویه به دست می‌آید؛ معمولاً این دو محور، متناظر به محور افقی (خوابیده) و محور عمودی (ایستاده) در دستگاه مختصات دکارتی هستند.[۱]

یک دستگاه مختصات دکارتی و نمایش قدر مطلق مختصات نقاط (۲، ۳)، (۰، ۰)، (۳-، ۱) و (۱٫۵-, ۲٫۵-) (خط‌چین‌ها).اولین عدد در این زوج‌های مرتب همان طول و دومین عدد عرض هر نقطه است.

یک زوج مرتب به شکل متشکل از دو جمله است که می‌تواند متناظر به مختصات یک نقطه در فضایی متعامدِ دوبُعدیِ مستطیلی مانند دستگاه مختصات دکارتی در نظر گرفته شود.

منابعویرایش

  1. Hedegaard, Rasmus; Weisstein, Eric W. "Abscissa". مث‌ورلد. Retrieved 14 July 2013.