طیف فرانهوفر

طیف فرانهوفر (به انگلیسی: Fraunhofer spectrum) به طیف نوری پیوسته تابشی گفته می‌شود که دارای خطوط فرانهوفر باشد. این طیف اولین بار در دههٔ ۱۸۰۰ در نور خورشید توسط یوزف فون فراونهوفر مشاهده شد.

DBP 1987 1313 Joseph von Fraunhofer, Sonnenspektrum.jpg

منابع

  • James B. Kaler, Stars and their spectra: an introduction to the spectral sequence, Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-58570-8

منابعی برای مطالعهٔ بیشتر

  • Jay M. Pasachoff, Fraunhofer Spectrum, The Physics Teacher Vol. 46 (2008). p. 4. doi:10.1119/1.2823987