ظاهر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ظاهر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: