ظهور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ظهور به معنی ظاهر شدن است و می‌تواند معانی زیر را داشته باشد: