عاص بن وائل بن هاشم سهمی قُرَشی،از بزرگان و فرمانده هان نظامی قریش و پدر عمروعاص بود که قرآن وی را ابتر نامید در حالی که پسران متعددی داشت.

عاص بن وائل
درگذشتهحدود ۶۲۰ (میلادی)
۳ (قمری)
همسران
  • انسام بنت خالد
  • حورا بنت جمیز
  • ام یلی بنت عبدالعزی
فرزند(ان)عمرو عاص
عبدلله
ابوقریب
ابوزیر
موسی
نعمان
عمره
ام شبیب
ام حبیب
نام کامل
عاص بن وائل بن هاشم سهمی قُرَشی

او در جنگ فجار ریاست بنی‌سهم را بر عهده داشت. عاص در سوره کوثر نکوهش شده‌است؛ زیرا او پیامبر اسلام را با عنوان «ابتر» یاد کرد.

مرگ او در حدود سال ۶۲۰ (میلادی) (برابر با ۳ قمری) در ابواء جایی میان مکّه و مدینه روی داد.

منابع ویرایش